Fylkestings- og kommunevalget 9 september er viktig for framtiden til kommune og fylke. Det er lett å være enig i at sentrale politikere tar alt for stor plass i denne valgkampen.Det er imidlertid nå det skal velges kandidater som de neste fire år skal styre over grunnskole og videregående skole, eldreomsorg og tannhelse, kommunal og regional samferdsel, for å nevne noe. Det er ikke Solberg, Støre eller Slagsvold Vedum som skal velges. Nå er det Hesjevik, Rishaug, Nielsen eller kanskje Bakken som skal velges.

Det er svært prisverdig at vi har mange som stiller opp for å gjøre en jobb for fellesskapet de neste årene. Stemmer du på et parti får du deres saker/politikk og lederkandidater. Det er flott at vi har tillitsvalgte som stiller opp for samfunnet. Drøft politikken på en positiv og tillitsfull måte. Avgjør så hvem du mener er mest egnet til å ta et samfunnsansvar på vegne av din kommune og ditt fylke.

For AP er det viktig at du bruker din stemmerett, at du finner ut at noen saker er viktigere enn andre og at du ser «de kandidatene» som kan gjøre en bra jobb for lokalsamfunnet. For meg som AP kandidat til Troms/Finnmark er 3 saker svært viktig de neste 4 årene:

*Et trygt og godt arbeidsliv for alle. Vi skal ikke snu ryggen til de som opplever et utrygt arbeidsliv.

*Klimautfordringene må tas på alvor. I dette ligger også at vi skal ha en bærekraftig natur i Nord.

*Styrke folkehelsearbeidet slik at flere folk i Nord får et bedre liv.

Bruk stemmeretten. Stem AP ved kommune og fylkestingsvalget for å styrke venstresiden i nord.