Dette bygget skal rives – til fordel for et nytt bygg på 6.500 kvm

Ny kjede planlegges etablert i Finnmark.