Det politiske engasjementet i Porsanger vokser viser statistikkene. I 1995 var valgdeltakelsen på skremmende lave 54,6 prosent. Kun 1.855 porsangerværinger fant grunn til å reise seg opp av sofaen dette året og bruke sin borgerrettighet.

Til forrige kommunevalg i 2015 hadde denne år for år steget jevnt og trutt til gode 67,5 prosent. Dette året stemte 2.129 mennesker. I samme periode hadde antall forhåndstemmer økt fra null til 638 og sto dermed for en tredjedel av de totale stemmene for fire år siden.

I tillegg lover det godt for etterveksten i kommunestyret at man har såpass mange som åtte unge politikere. Syv unge kvinner og én ung mann stiller til valg for første gang. Alle har de ulike grunner for å stille til valg. Alle er i alderen 18 til 22 år. Her presenteres seks av disse.

De to øvrige kandidatene har ikke besvart iFinnmarks henvendelser.