Dette bildet fikk fylkeskommunen til å reagere: – Ansees som ulovlig

Ber om at kommunen fjerner skiltene.