«Det synet som møtte oss der var helt uvirkelig. Hele bygda var et eneste flammehav. Og himmelen var helt blodrød»

«Det som også gjorde sterkt inntrykk på oss var all den jammer-rautinga fra alle kyr som sto og gikk mellom brann og branntomtene nede i bygda».