– Det som er problematisk, er Høyres holdning til stadig å gjøre unntak fra norske lover

KRITISK: Farid Shariati mener Høyres Johnny Aikio fremmer sviktende argumenter i dispensasjonsdebatten.

KRITISK: Farid Shariati mener Høyres Johnny Aikio fremmer sviktende argumenter i dispensasjonsdebatten. Foto:

Av
DEL

MeningerPolitikk er ikke en popularitetskonkurranse. Velgerne har tillit til at vi fatter ansvarlige og langsiktige vedtak for hele kommunens beste. Ikke at vi skal fatte vedtak som vil øke vår egen oppslutning. MDG er et seriøst parti som både lytter til folk, bruker skjønn og respekterer lovverket. Og vi tør faktisk å ta et standpunkt i viktige saker.

Det er åpenbart at når argumentene svikter, så er det en ryggmargsrefleks for Høyres Johnny Aikio å bruke stråmannsargumenter. Hva ellers skal man kalle hans innlegg når han svarer på 3. kandidat for MDG Erik Bø sitt innlegg, om hvor alvorlig det er å være prinsippløs i forhold til reguleringssaker? Aikio spør hvilke søkere det er som vi mener er til besvær? Svaret er jo opplagt: INGEN!

Les innlegget til Johnny Aikio her.

Vi har jo ikke kritisert noen søkere. Det som derimot er problematisk er Høyres holdning til stadig å gjøre unntak fra norske lover. Og som fast representant fra hovedutvalg Plan-, miljø- og kommunaltekniske saker (PMK) kan jeg gjerne komme med noen dagsaktuelle eksempler som illustrerer godt hvor skadelig det kan være for samfunnsutviklingen.

Det er lett for Høyre å si at de er positive til industriparken, men kjenner folk egentlig til hvor skadelig deres politikk hadde kunnet være for videre næringsutvikling på området? For tiden er industriområdet på Vadsøya på alles lepper i kommunen. Det virker å råde tverrpolitisk enighet om at Ståle Karlsen og Sandmo AS sine planer om en sirkulær industripark, er et sårt etterlengtet prosjekt for kommunen. Men så sent som i 2018, holdt jo Aikio og Høyre på å ødelegge alle sjanser for videre industridrift på området, da de gikk inn for dispensasjon om å få bygge leiligheter nært industriområdet! Hadde det ikke vært for at Hans-Henrik Kristiansen fra Vadsølista hadde stemt sammen med opposisjonen, hadde det vært en helt annen sak for Sandmo å kunne få tillatelse til industridrift. Og det var jo også begrunnelsen og hovedargumentet til MDG: den delen av Vadsøya er at av Vadsøs viktigste industriområder.

For MDG er utvidelse av kystflåten en prioritert næringsstrategi. Det er veldokumentert at verdiskapningen fra kystflåten er mange ganger større enn havflåten. Allerede i dag bidrar Vadsøs kystflåte til mange titalls millioner kroner i lokal verdiskapning. Og denne verdiskapningen kan øke, men vi ser at andre dispensasjoner i viktige havneområder kan sette alvorlige kjepper i hjulene for dette. Høyre har innvilget dispensasjoner i disse industriområder til sin egen ordfører og til Ishuset.

Altfor ofte brukes helt innholdsløse begreper som «bolyst» for å overkjøre planer og til og med innbyggerne. Som for eksempel i Golnes der naboene sterkt protesterer mot planene om ny boligbygging, som vil kraftig redusere deres trivsel, livskvalitet og trygghet. Det er en sak som vekket interesse hos sektormyndighetene og som kan ende opp med at vedtaket blir erklært ugyldig. Dette er jo svært pinlig og alvorlig for kommunes renommé som arealforvalter.

I andre tilfeller brukes ofte argument om at planene er for gamle og utdaterte. Men det nye boligområdet i Fossen, med en blodfersk reguleringsplan, ble innledet med innvilgelse av dispensasjon allerede ved første søknad! Da mente Høyre at planen var for detaljert, og dette til tross for at tiltakshaver hadde gjort det klart i søknaden om at det var mulig å bygge i henhold til reguleringsplanen.

Aikio bruker ingen del av sin spalteplass på faktisk å svare på de argumentene som MDGs kandidat fremførte. Istedenfor prøver han desperat å komme på villspor og fremmer dessuten påstander som er feilaktige og misvisende. Forklaringen er jo selvsagt den at sannheten er ubehagelig for Aikio og Høyre, og da tyr man til andre mindre ærverdige triks. Saken om Kaigata 2 er ikke en gang en dispensasjonssak. Og det var MDG og SVs forslag som ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Ferdigstillingen av reguleringsplan for Ekkerøy har skjedd i den perioden som MDG har vært i opposisjon og kommer som følge av et godt politisk håndverk sammen med hele opposisjonen. Det er riktig at MDG og SV ønsket at det skulle utarbeides en detaljreguleringsplan for hotellet. Men også vi stemte sekundært for dispensasjon. I etterkant har myndighetene vært helt enige med meg og Einar Niemi, men deres kritiske innspill kom mystisk nok aldri frem. Og MDG har jo støttet prosjektet til Stig Arvola hele veien!

Det næringslivet trenger er forutsigbare rammer og planer, og områder som de kan ha aktivitet på. Høyre kaller seg for ordenspartiet. Men da må man jo også respektere lovverket, også når det kan være ubehagelig for dem å si nei til folk. Ikke minst burde de ikke ta lett på de tilfeller myndighetene sier at de har gjort feil.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags