Gå til sidens hovedinnhold

Det grønne skiftet i Hammerfest

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innen 2050 har de aller fleste nasjoner erklært at de skal være tilnærma fossil fri. I SV mener vi at denne omstillinga må gå raskere enn det, om vi skal klare 1.5 graders målet for global oppvarming.

Vi mener at et viktig vendepunkt for økt tempo kom når det internasjonale energibyrået (IEA) la frem sitt veikart for verdens energiproduksjon, 18. mai i år (1). Her pekes det på tre retningsvalg;

  1. utnytt de rene kraftkildene maksimalt
  2. innovasjon og ny teknologi må utvikles raskt
  3. kraftfull reduksjon av fossile energiformer

IEA forventer at prisen for fossile energiformer vil gå ned og lønnsomheten svekkes.

Samtidig som vi faser ut fossil energi må vi redusere CO₂ utslipp til atmosfæren ved

- Energiøkonomisering i bygg og anlegg.

- Forbedre virkningsgrad i eksisterende vannkraftanlegg.

- Karbonfangst

Heldigvis har SV en plan for omstillingen mot nullutslipp samfunnet – et rettferdig grønt skifte (2). Planen viser hvordan man både kan bekjempe klimakrisen og utjevne sosiale forskjeller samtidig.

Det grønne skiftet vil kreve nye energiformer. Naturgitte forutsetninger og satsinger fra industriens aktører vil være det som avgjør etableringer. Samarbeidet med vertskommunen og lokale virkninger er en selvfølge for SV.

For Hammerfest er det viktig å være i førersetet og bli med på den teknologiske utviklinga innenfor energisektoren. Vi må skape nye spennende arbeidsplasser som ungdommen og unge voksne vil trives med.

Forrige ukes nyhet om en ammoniakkfabrikk i Repparfjord er en del av det grønne skiftet. SV har støttet dette siden vi hørte om det og mener at det er et godt eksempel på hvordan vi lokalt kan få mulighet til å ta del i teknologiutvikling samtidig som det skaper arbeid og utvikling i vår kommune.

Positivt er det også at Vår Energi har tatt til etterretning at kommunestyret i mars (etter forslag fra SV) anmodet om produksjon av blå hydrogen i Kvalfjord, og har justert reguleringsarbeidet etter det. Skiftet kommer ikke av seg selv men som på så mange andre områder kreves det lagspill.

All industri vil ha negative effekter for naturen den etableres i. For SV så er det et sentralt mål å sette klare betingelser for minst mulig inngripen og veie for og imot hvert enkelt prosjekt. Vi har sagt ja til 420-Kwh linja mellom Skaidi og Hammerfest fordi elektrifiseringen av Melkøya er så viktig og fordi vi ser at traseen er valgt med omhu og i god dialog med blant annet reindrifta. Både hydrogen og ammoniakkproduksjon er kraftkrevende og behovet for kraftlinja forsterkes.

Så forventer vi at Equinor skal bestemme seg for å elektrifisere Melkøya slik at det enorme utslippet av CO₂ fra anlegget endelig reduseres.

Vi sier derimot nei til sjødeponi i Repparfjord fordi vi mener det vil skade villaks- og kysttorsk bestanden og utfordrer den sjøsamiske kulturen. Gruvedriften og kobberet må vente til det er utviklet bedre teknologiske løsninger slik at vi unngår utslipp i havet. Vi mener ulempene er klart større enn fordelene.

  1. https://www.iea.org/events/net-zero-by-2050-a-roadmap-for-the-global-energy-system
  2. https://www.sv.no/politikken/rettferdig-gront-skifte/

Kommentarer til denne saken