I bakgrunnskunnskapen til folkehelseoversikten for Hammerfest kommune står det under avsnittet «det gode samfunn for alle» at «Det snakkes mye om toleranse, men målet er ikke toleranse, derimot et samfunn hvor mangfold er en selvfølge – for mennesker trenger ikke «tåles».»

Jeg vet ikke hvem som fant opp dette totalitære slagordet som ikke kan forankres i noen fornuftig filosofi, men det er altså en ideologisk «sannhet» (selv om disse ikke eksisterer, må vite) som skal forbedre vår folkehelse og lede til det Gode samfunn.

Hva gjør man så med de man ikke tåler? Skal disse skyves ut av samfunnet for det O’hellige Mangfold som den ensrettede sosialistiske bevegelsen liksom representerer?

Det er vanskelig å finne mindre mangfoldige folk enn Karl Marx sine disipler. For de med blikk for herskesyk ideologi ser man raskt likhetstrekkene mellom disse og autoritære religiøse bevegelser. Kanskje er det derfor de liker hverandre så godt?

Ting blir klarere når man lærer seg kodene bak retorikken deres. Mangfold betyr enhet. Likestilling betyr forskjellsbehandling. Kjærlighet betyr tilfredsstillelse. Lov betyr oppfordring. Og så videre. Kanskje en postmodernistisk ordbok hadde vært på sin plass.

Til å være mangfoldige er sosialister ganske så forutsigbare.

Så lenge man beskylder sine meningsmotstandere for det man selv driver med er forvirringen komplett og sannheten brenner sakte ut i relativismens kulturelle containerbål.

Det er rett og slett ikke mulig å dele noen objektive betraktninger uten at øynene går bak i hodet på disse. «Alt er relativt» er nok et unntak til denne regelen, selv om det er selvmotsigelse. De liker slike. Det er forvirrende og i forvirring er det kun makt som gjelder.

Jeg er selv positiv til variasjon, men ikke som et mål i seg selv. Begge hærene som møtes til kamp i Narnia må kunne sies å være mangfoldige, men på hver sine måter.

Hva slags mangfold er ønskelig?

Til sist vil jeg dele en advarsel fra Lukasevangeliet hvor Jesus advarer mot de «skriftlærde», eller «teachers of the law» på engelsk. Uansett, man skjønner hvem han snakket om.

«Ta dere i vare for de skriftlærde. De vil gjerne gå omkring i side kapper og liker at folk hilser på dem på torgene. De vil ha de fremste setene i synagogene og hedersplassene i gjestebudene.»

Hvem er dagens «presteklasse» i Norge?