Gå til sidens hovedinnhold

Det glemte valget i Finnmark

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er valg til menighetsråd og bispedømmeråd i september. Valget kommer helt i skyggen av kommune- og fylkestingsvalget selv om Kirkerådet annonserer for å få medlemmer til å stemme. For det er viktig at kirken er noe mer enn en ikke sak. Og demokratiet i folkekirken som mange steder i vår nordligste landsdel er uten folk, må styrkes! Men de aller fleste valgbare kirkemedlemmer er ikke særlig opptatt av kirkens styre, hverken på bispedømme- eller lokalt plan Valget er nærmest en ikke-sak for mange. Men kommune- og fylkestingsvalget interesserer selv om mange også er lei av fylkessammenslåing og dårlig kommuneøkonomi.

Kirken på lokalplan er langt viktigere enn kirken sentralt. Men det er valget til bispedømmeråd som får mest oppmerksomhet. Bisperådsmedlemmer er nemlig samtidig medlemmer av Kirkemøtet, kirkens storting. Nord Hålogaland bispedømme stiller med flere lister, noe som primært skyldes teologiske spenninger. Dette kan kanskje øke interessen for valget, men jeg tror ikke det får særlig stor betydning. Men valgresultatet kan føre til at den sentrale kirke blir mer konservativ, noe jeg håper ikke vil skje. Derfor oppfordrer jeg kirkemedlemmer til å bruke listen til «Apen folkekirke.»

I de lokale menigheter i Finnmark er det sjelden mer enn en liste. Den teologiske uenighet finnes også her, men får ikke så stor betydning lokalt. Menighetene er heldigvis mer opptatt av lokale saker og det som skjer i nærmiljøet!

Tiden er overmoden for en kirke med nærhet til grasrota og det som rører seg i befolkningen. Dette må være satsningsområde for Kirkeråd og Kirkemøte! For skal kirken fornyes, må det skje på lokalplan. Det har medlemmene anledning til ved dette valget. Alle som stemmer kan være med å bestemme hva slags kirke de ønsker, en menighet for de spesielt interesserte eller en som er åpen for alle finnmarkinger!


Kommentarer til denne saken