– Det går inn på meg, men jeg lar det ikke bryte meg ned

Til tross for sterke reaksjoner ønsker Shariati likevel å snakke med motparten.