– Det er veldig rart at ikke grensene mellom våre land åpnes på lik linje med Danmark

Ordførerne i Tana, Karasjok og finske Utsjok krever snarlig åpning av grensene mellom Norge og Finland.