Folk i Øst-Finnmark vil ha nok strøm hvert sekund, hele året og hele livet. Og etterspørselen etter strøm øker hos oss. Både i samlet årlig forbruk og i maksimalt forbruk pr. time. Strøm er altså en livsnødvendig betingelse som Varanger Kraft må produsere og levere mer av. Akkurat nå, i morgen og i all tid vi har dette ansvaret.

Vi prioriterer forsyningssikkerhet

Forsyningssikkerhet betyr for oss at vi kan produsere og levere nok strøm til enhver tid til folk i østfylket. Det ligger alltid til grunn for våre prioriteringer og beslutninger. Når vi bygger eller vil bygge ut kraftproduksjon eller strømnett, er det dagens eller fremtidig forsyningssikkerhet som er grunnleggende årsak.

Grundige vurderinger først

I flere ferske utredninger er det konkludert med at forsyningssikkerheten til og i Øst-Finnmark ikke er tilfredsstillende. Vi bidrar i kunnskapsinnhentingen, og er medansvarlige for å gjøre noe med dette. Et eksempel på tiltak fra oss er utbygging av fornybar kraftproduksjon. En produksjon som har styrket forsyningssikkerheten og blant annet bidratt til at statens import av kraft fra Russland ble tilnærmet unødvendig for en del år siden.

Nasjonale og regionale utredninger anbefaler at det bygges ut mer kraftproduksjon og forsyningskapasitet i strømnettet. Det er en bestilling som vi vil levere på. Dersom vi ikke øker kapasiteten på produksjon og transport av elektrisk kraft, er det fare for at vi ikke tilfredsstiller på folks forventninger om nok strøm hvert sekund, hele året og hele livet.

Gledelig med mye oppmerksomhet

Vi er som nevnt glade for økende interesse for vårt arbeid med forsyningssikkerhet og vi aksepterer lett at ikke alle påstander er testet med oss før de fremmes. Men her er det fullt mulig å ta direkte kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om hva vi holder på med. Det er bedre å ta seg tid til å svare skikkelig på spørsmål enn å svare ut påstander som fremmes om kraftforsyning i for eksempel sosiale medier.

Så, ta gjerne kontakt med oss

I Varanger Kraft har vi fagfolk som kan svare på spørsmål om kraftsystem, kraftproduksjon, krafttransport og informere om hva som er vår strategi for å styrke forsyningssikkerheten i østfylket. På våre nettsider har vi en tjeneste som heter «Spørsmål og Svar» med adressen https://www.varanger-kraft.no/sporsmal-og-svar/. Her vil vi forsøke å svare på spørsmål så godt vi kan.