Gå til sidens hovedinnhold

Det er langt til sykehus i Finnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er mange i fylket som har altfor lang kjørevei til vårt lokale sykehus. Forskning viser at lange transportveier er en utfordring for helsa. Våre to sykehus med akuttberedskap ligger i Hammerfest og i Kirkenes. Fra Gamvik til Hammerfest tar det 5t 30m, Berlevåg Kirkenes tar det 3 t 45 m, Vadsø Kirkenes 2t 25 m, Vardø Kirkenes 3t 25 m, Alta Hammerfest 2t 10m, Kautokeino Hammerfest 3t 50 m, Øksfjord Hammerfest 3t 45 m. Transporten kan kompliseres eller helt stoppe opp med vinterføre og stengte veier. Lange veier kan kompenseres noe med bedre logistikk. Her i Finnmark har både leger og politikere stått på for flere og bedre ambulansefly. Dette tilbudet kan også bli bedre. Andre ting på logistikkens område er å få inn installasjoner langs veiene som kan kompensere noe for vanskelighetene der. Oppvarmede hvilerom med toalett, brøytet og med garasje kan plasseres på de lengste strekningene. Fjellovergangene må opprustes med vindskjermer og andre installasjoner som gjør brøytestandarden bedre. Dette må inn på Nasjonal Transportplan. Ambulansetjenesten må tilpasses pasientene, og «omlasting» underveis er ikke akseptabelt.

Noe jeg vil ta opp når vi er inne på helsetilbudet til finnmarkingene, er standarden på det lokale helsetilbudet. Leger i kommunale helsetjenester vil mene at det er lokalt at liv og helse virkelig kan reddes. Vi er avhengige av et godt lokalt helsetilbud. Kommunenes vanskelige budsjettsituasjon kan gjøre det vanskelig å opprettholde et bra lokalt helsetilbud. Tett knyttet til dette er muligheten for kommunene til å få tak i helsepersonell. Vi vet gjennom info fra sykepleierforbund og legeforening at det er kjempestor mangel på utdannet helsepersonell i Norge. Mange kommuner, også sykehus, er henvist til å bemanne sine institusjoner med vikarer, dyre og ustadige. Institusjonene i Finnmark er de som sliter mest. Staten må utdanne nok helsepersonell. Vi må kreve at staten vedtar helseplaner som legger opp til dette, og gjennomfører planene.

Organiseringen av spesialisthelsetjenesten – sykehusene i Norge – ble endret i 2002 da staten hadde overtatt driften av sykehusene fra fylkene. Myndighetene bestemte at tjenesten skulle organiseres etter helseforetaksmodellen og slo små sykehus sammen til store felles helseforetak. Foretakene driftes av høyt lønnede helsebyråkrater. Dette betyr at sykehusene er blitt bedrifter, der lønnsomhet er viktigere enn helsetilbudet til folk. Det gjelder for foretakene å behandle flest pasienter på kortest mulig tid. Den såkalte samhandlingsreformen fra 2009 har bestemt at mer av behandlingen skal foregå i kommunene. Derfor får folk kort liggetid på sykehus og sykehusene bygges for små. Dette er et system som ikke er til det beste for helsetilbudet til finnmarkingene. Det nye sykehuset på Kirkenes var bygd for lite. Og hvordan er det med det nye Hammerfest-sykehuset som nå er under bygging? Nå i koronatida har vi for alvor blitt klar over hvor farlig det er å drifte med for små sykehus. Vi må få kassert hele foretaksmodellen og få på plass en spesialisthelsetjeneste med åpen og demokratisk styringsmodell med folkevalgt kontroll.

Kommentarer til denne saken