- Det er jo litt tragisk at man må havne i rullestol og bli ganske så invalidisert før det gjøres noe med det

Søndag reiser MS-syke Turid Lindi fra Tana til Russland og Moskva for stamcellebehandling.