Fylkesrådet, bestående av AP, SP og SV, styrer etter en politisk plattform hvor de sier de tre partiene vil styrke det desentraliserte tjenestetilbudet og sikre balanse i forholdet mellom by og bygd. De skriver de skal bidra til positiv utvikling, bolyst og bærekraftig vekst. Og om buss-, ferge- og båttilbudet lover de at de skal bidra til velfungerende arbeidsmarkedsregioner og gode kommunikasjoner for innbyggere og næringsliv i HELE fylket.

Det er åpenbart at Fylkesrådet ikke har fulgt opp sine egne ambisjoner. I stedet for å bruke sitt politiske handlingsrom på å skape gode tjenester, god samferdsel og god kollektivtransport for innbyggerne og næringslivet i fylket, har de vært mest opptatt av å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Det er ingen andre enn SP, AP og SV som har ansvaret for at hurtigbåttilbudet i Loppa blir rasert. Kuttene de tre partiene har gjort i båtrutene er definitivt ikke en styrking verken for innbyggere eller næringsliv. Tvert imot medfører reduksjonen i det allerede marginale hurtigbåttilbudet at det blir mer krevende for innbyggere og næringsliv i en liten veiløs distriktskommune.

For Høyre er det aller viktigste å legge til rette for gode tjenester til innbyggere og skape gode rammevilkår og forutsigbarhet for næringslivet. For å bygge bygd og by tettere sammen, og for å ta hele fylket i bruk, må samferdsel og kollektivtransport styrkes. Høyre fremmet derfor en interpellasjon om LoppaXpressen i fylkestinget etter at det ble kjent at fylkesrådet foreslo å kutte i rutetilbudet. I Høyres forslag til budsjett ble samferdsel styrket med 14 millioner kroner i 2021, hvorav 3 millioner kroner skulle brukes til å styrke båt- og fergetilbudet i Loppa kommune.

Senterpartiet snakker på inn- og utpust at de skal styrke distriktene. Da burde man i det minste forvente at den politikken de fører i posisjon ville styrke distriktene i eget fylke. Men det virker å være stor forskjell på hva SP sier i opposisjon og hva de gjør i posisjon. Det bør være en tankevekker for et parti som går til valg på å ta hele Norge i bruk. Hvordan Senterpartiet skal klare det, når de ikke klarer å ta hele Troms og Finnmark i bruk, er en gåte for meg.

Ståle Sæther

Nestleder Troms og Finnmark Høyre

Gruppeleder Loppa Høyre