Gå til sidens hovedinnhold

– Det er ikke det at det ikke er viktig at vi når våre klimamål, men det er ikke rett at bilen er det første vi skal «ofre»

Nord-Norge har de siste årene mistet innbyggere i større tempo enn tidligere. Det er flere årsaker til dette, men i dette innlegget vil jeg sette fokus på bilen og dens betydning for folk i distriktene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I distriktene er det ofte langt mellom aktiviteter, arbeidsplassen og nødvendige tjenester som for eksempel lokalsykehuset. Mange av oss kunne sikkert ønske at vi kunne bruke et kollektivtilbud, men det finnes stort sett ikke et kollektivtilbud som er funksjonelt og tilpasset glisglente strøk. For hvem vil vel ta bussen til jobb når du først må gå noen kilometer til en buss som går en gang i timen? Og kanskje bussen har sluttet å gå når du er ferdig på jobb? Trikker og tog finnes ikke, fly er for dyrt og tungvint til daglig transport og hurtigbåt finnes knapt. Hva har vi igjen? Vi har bilen. Bilen har fulgt oss i 100 år og er en nødvendighet for å kunne leve et godt liv i distriktene. Vi har barn som skal på aktiviteter noen mil unna, vi har foreldre i «nabobygda» 17 mil unna og 2 mil fra nærmeste busstopp og vi skal på fjellet i helgene noen mil hjemmefra. Noe av dette er nødvendig og noe er luksus, men i sum er dette ting vi må kunne gjøre og som vi ønsker å gjøre når vi bor i distriktene. Og for å få dette til må vi ha bil.

Nå nærmer det seg høstens Stortingsvalg og som vanlig er bilen et tema. Når vi snakker om utslipp og Parisavtalen er det veldig ofte at bilen er det første som blir nevnt. Det er ikke det at det ikke er viktig at vi når våre klimamål, men det er ikke rett at bilen er det første vi skal «ofre». Vi kan gjøre mye med andre ting som ikke får sånne konsekvenser som det å kutte bilbruken i distriktene. Kan nevne at mye av utslippene på olje og gassutvinning kan reduseres uten at det får konsekvenser for bosetting i distriktene.

Det snakkes mye om at diesel og bensinbilen må bort, noe jeg kan være enig i. Jeg er derimot ikke enig i at den må bort uten at vi har en erstatning. Elbilen har kommet for fullt i Sør-Norge takket være en politikk med moms og avgiftsfritak på disse bilene. Vi i nord har selvsagt også hatt mulighet til å være med på dette, men elbilene har så langt ikke vært gode nok til å takle Nord-Norske veilengder. Nå ser vi derimot at en ny generasjon elbiler er på tur med batterikapasitet som også er tilpasset våre kjørelengder og fjelloverganger. Det grønne skiftet vil derfor også komme til oss i takt med utviklingen fra bilprodusentene. Men det er viktig at våre politikere ønsker at det skal bo folk i hele landet og tilpasser politikken deretter.

Oppsummert vil jeg si at det er viktig at det ikke innføres moms og avgifter på elbiler med lang rekkevidde de nærmeste årene. Folk i nord må få samme mulighet til å være med på det grønne skiftet som de i sør har og har hatt. Det er også viktig at vi ikke straffer de som kjører tradisjonell bil og kanskje ikke har økonomi til å bytte til en 0-utslippsbil med høyere avgifter på drivstoff. Det er ikke de få i distriktene med dieselbil som utgjør volumet. Vil vi ha folk i hele landet er bilen en av de viktigste forutsetningene for å klare det, noe ikke mange tenker på til daglig.

Kommentarer til denne saken