Fylkesrådet, som består av AP, SV og Senterpartiet, har nylig besluttet å kutte VG1 Restaurant- og matfag ved Vardø videregående skole. Dette kommer på toppen av at de kuttet VG2 og VG3 Studiespesialisering, VG2 Baker og konditor og VG2 Matproduksjon til jul. Tilbudet ved skolen er halvert på knappe seks måneder.

Disse partiene holder vanligvis distriktsfanen høyt, men det ser ut til å være et stykke mellom liv og lære og ord og handlinger.

La oss se litt på hva fylkesrådets politiske plattform sier:

  • Det skal ikke gjennomføres privatisering eller sentralisering av den videregående skolen i Troms og Finnmark.
  • Samarbeidspartiene vil sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og tilbudsstrukturen og vil ikke legge ned videregående skolested i perioden 2019–2023.
  • Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov.
  • Samarbeidspartiene vil bidra til å ivareta og styrke studiesentrene.

Det er i og for seg sant at de ikke har lagt ned Vardø videregående skole. Men de er jammen på god vei. Når man først bygger ned miljøet ved skolen, er det lite sannsynlig at det vil bli bygd opp igjen ved neste korsvei, selv om det skulle bli i «Nye Finnmark». Kutt i tilbud betyr at lærere blir overflødige, og man kan ikke forvente at disse blir værende i byen «i tilfelle» det skulle bli bruk for dem igjen. Trygghet og forutsigbarhet kan man heller ikke si at det er, verken for elever eller lærere, når linjer kuttes lenge etter at fristen for å søke og omprioritere er ute. Man kan da heller ikke forvente at ungdom søker seg til skolen i framtiden når det er fare for at tilbudet ikke starter opp i det hele tatt. Det blir en selvoppfyllende profeti.

Den viktigste oppgaven det offentlige har er å utdanne barna våre. Finnmark har i mange år ligget lavest på statistikkene på utdanningsfronten, blant annet på frafall. Vil kutt i studietilbud føre til at flere fullfører videregående utdanning? Neppe. Ungdommene må flytte av gårde for å få seg utdanning, og statistisk sett vil svært få av disse komme tilbake igjen. I tillegg er det kostbart å bo borte, blant annet med utgifter til husvære, mat og skolemateriell. Stipend dekker på langt nær alt, og da må foreldrene trå til. Det er det ikke alle som har råd til.

Det er heller ikke alle som synes at det er greit å sende 15-åringen alene på hybel. Da er det ikke usannsynlig at hele familien pakker snippesken og flytter av gårde, og det er slettes ikke sikkert at de flytter innad i fylket, heller. Hva blir det igjen i kystsamfunn som Vardø da? Den siste som drar får slukke lyset.

Høyre vil fjerne fylkeskommunene og heller gi oppgavene deres til kommunene. Med fylkesrådets politikk er det kanskje flere som setter dette øverst på ønskelista til jul.