«Det er fremdeles ca. 70 prosent som av ulike grunner er medlemmer av folkekirken. En av grunnene kan være at de ønsker en himmel over sine liv?»

PREST: Pensjonert prest Knut Sand Bakken snakker om prestemangelen som nå rammer store deler av Norge i dette innlegget.

PREST: Pensjonert prest Knut Sand Bakken snakker om prestemangelen som nå rammer store deler av Norge i dette innlegget.

Av
DEL

MeningerDet utdannes kun halvparten så mange prester som Den norske kirke (DNK) trenger. Mange prester er over 60 år og vil snart gå av med pensjon. Prestemangelen merkes. Nylig lyste vårt nordligste bispedømme ut 13 ubesatte stillinger!

Ifølge Norsk Monitor er det bare 1 av 3 i Norge som tror på Gud. På 35 år har andelen av dem som tror på Gud falt fra 53 prosent til 30. Men det er fremdeles ca. 70 prosent som av ulike grunner er medlemmer av folkekirken. En av grunnene kan være at de ønsker en himmel over sine liv? Men kanskje ikke behovet for prester likevel vil bli så stort i framtiden, heller ikke i Nord-Norge?

En av grunnene til at færre vil bli prester er statusfallet. Før ga det en viss status å være prest. Presten hadde store oppgaver fra myndighetene, alt fra å administrere fattigvesen til mer åndelige oppgaver. Etter hvert overtok andre instanser i samfunnet prestens rolle.

Presten fikk stadig en smalere rolle og sitter nå tilbake med gudstjenester og kirkelige handlinger. Disse funksjoner er viktige nok, da flertallet av den norske befolkning fortsatt møter presten ved de viktige milepæler i livet. Men mange unge prester drømmer kanskje om «gamle dager,» den gangen presten hadde en høyere status i samfunnet? Men den tiden er for lengst forbi.

Det kan bla forklaresmed sekulariseringen i samfunnet. Det er lenge siden prester og jurister utgjorde kjernen i den norske embetsstanden. Ja, vi må kanskje helt tilbake til opprettelsen av Universitetet i Oslo.

Prester og jurister skulle forme den nye norske staten. Og mange så opp til presten like til våre dager. Vi trenger ulike typer prester. I framtiden vil kanskje flere bli ordinert til prest uten å ha teologisk embetseksamen. Kjennskap til norsk kirkeliv og en viss bibelkunnskap vil i tillegg til et eller to års studier være ved et av de teologiske fakultetene være tilstrekkelig!

Men selv om prestene har et lavstatusyrke, er det viktig at de fleste har en solid utdannelse som mange andre i samfunnet har! En ting er sikkert: Det er ingen lett oppgave å rekruttere flere til presteyrket. For selv om kirkeskipet vil holde seg flytende i mange år framover i Nord-Norge, vil kanskje den brede kontaktflaten folkekirken fremdeles har, bli stadig mindre?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags