– Det er et sjokk, og vi er i dyp sorg over å ha mistet en kollega og en kamerat

John Anders Sara er leder for reinbeitedistrikt 16. Samme område som Anders Mathis Johannes Persen Utsi (44) ble funnet omkommet mandag 27. april.