– Det er bemerkelsesverdig at de stopper et slikt prosjekt

Administrasjonen sier igjen ja til boligplanene.