Det er 120 arbeidsledige i Sør-Varanger. Nå søker Sydvaranger etter 208. Neste vår starter det nye gruveeventyret

Sydvaranger planlegger oppstart med gruva i Sør-Varanger våren 2020. Nå søker gruveselskapet etter 208 personer. – Vi jobber etter et mål om å ha 300 personer inne i bedriften, sier rekrutteringsansvarlig Arianne Heitmann Beckmand.