Gå til sidens hovedinnhold

«Det desentraliserte Norge slik vi har kjent det kan være historie»

Dagens befolkningsstatistikk for 2020 fra SSB viser igjen et år med dramatisk befolkningsnedgang i Nord-Norge og store deler av landet, der sentraliseringen fortsetter og skyter fart.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er ikke bare dramatisk, men vil om få år vil det desentraliserte Norge slik vi har kjent det kunne være historie. Regjeringens sentraliseringspolitikk forsterker utviklingen og landet trenger nå virkelig en ny kurs.

SSB sine tall for befolkningsutviklingen for 2020 viser en nedgang i folketallet i Troms og Finnmark på -1.143 personer. Det er den verste utviklingen siden 1997 sier SSB til sine tall og en forutsetning av utvikling vi hadde i 2019.

Hammerfest i Finnmark med 146 i nedgang har størst nedgang i Finnmark, mens Senja med en nedgang på 126 har størst nedgang i Troms.

Selv Tromsø (+121) har nå bare så vidt en økning, mens man tidligere ofte har hatt årlig vekst på i underkant av 1000 personer i året. De aller fleste kommunene i landsdelen har reduksjon og dels betydelig reduksjon, og Troms og Finnmark, sammen med Nordland og Innlandet er det befolkningsnedgangen er sterk.

Dette er dramatisk og akselererer med regjeringens distriktsfiendtlige politikk der tjenester fjernes fra folk, og verdiskapingen basert på hele landets ressurser sentraliseres.

Landet trenger en ny politikk og en ny regjering!

Dagens regjeringsflertall har i snart 8 år dag for dag sentralisert landet og gitt sentraliseringen økt styrke gjennom egne politiske valg. Det er nok å peke på sentralisering av statlige arbeidsplasser og tjenester viktig for folk i hele landet, unnlate å ta politiske grep for å sikre verdiskapingen i hele landet. Drastiske politiske grep må til før det er for sent for mange lokalsamfunn i Norge.

Digitaliseringen må brukes til å desentralisere arbeidsplasser ikke sentralisere de som dagens regjering lar skje. Infrastruktur må sikre folk og næringsliv framkommelighet i hele landet. Derfor er det bra at Stortinget nå overkjører Høyreregjeringen for å satse på billigere ferge i landet.

Videre må infrastruktur bygge hele landet, sikre fylkeskommunene økonomi til å ruste opp fylkesvegene, få på plass rassikring, det gir muligheter for flere å velge å bo og arbeide i hele landet.

Derfor må man sørge for utdanning i hele landet og ikke sentralisere tilbud som i dag. Derfor trengs en skatte- og avgiftspolitikk som gir rom for verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, og ikke som regjeringa foreslår en tredobling av CO₂ avgiften som truer mange arbeidsplasser i blant annet fiskerinæringa. Det trengs kort sagt en politikk for hele landet, som ikke legger til grann at sentralisering er en naturlov, men at man gjennom politiske veivalg kan endre utviklingen.

Vi må få på plass en nasjonal politikk som er villig til å bruke de store pengene og de store grepene før det er for sent for mange samfunn i store deler av Norge.

Kommentarer til denne saken