«Det blir helt glemt hvilke alvorlige konsekvenser det vil få for Austertana om ikke Elkem får utvide»

VIL UTVIDE: Elkem Tana vil ta i bruk nye områder. Det har skapt stor uenighet og debatt i lokalmiljøet.

VIL UTVIDE: Elkem Tana vil ta i bruk nye områder. Det har skapt stor uenighet og debatt i lokalmiljøet. Foto:

Av

Tålegrensa er nådd for Austertana!

DEL

FinnmarksdebattenLag og foreninger i Austertana er rystet over de usannheter som blir spredd i media i forbindelse med Elkem sin søknad om utvidelse av kvartsittbruddet. Disse usannhetene har også tydelig blitt vektlagt når FEFO fattet sitt vedtak av 19.09.2019, og det reagerer vi sterkt på.

Det ser ut til at det blir helt glemt hvilke alvorlige konsekvenser det vil få for bygdas befolkning om ikke Elkem får utvide.

For det første så sies det at det ikke skal være nødvendig å utvide bruddet. Elkem skal ha nok kvarts å ta av dersom de bare borrer dypere. Styremedlem i FEFO Mathis Nilsen Eira uttaler til Sagat 23.09.2019: «Vi har fått innspill om at dersom Elkem graver dypere eller utnytter sitt nå tilgjengelige areal, så har de nok til drift til mange flere år.» Frode Utsi følger opp med følgende uttalelse i Sagat 24.09.2019: «For i utallige møter har de vist oss hvor årene går, og vi har sett at de har mulighet til å gå både djupere og bredere innenfor konsesjonsområdet de allerede har.»

Dersom dette var tilfelle så fremstår det som åpenbart meningsløst at Elkem skulle søke om utvidelse! Elkem er en seriøs bedrift som har drevet med diamantboring i fjellet siden 80-tallet. I tillegg sier det seg selv at en utvidelse vil føre til lengre kjørevei, og dermed også økte kostnader. Hvorfor skulle Elkem søke om en utvidelse som ikke er nødvendig for å sikre videre drift? Det er også påfallende at Utsi og Eira benytter seg av samme begrep når de uttaler seg til Sagat, nemlig at Elkem kun skal utvinne ytrefileeten.

For det andre så sies det at Elkem ikke legger igjen penger i Austertana. Utsi uttaler i Sagat 24.09.2019 at «Det er også verd å merke seg hvor lite penger Elkem har lagt igjen i Austertana og resten av Tana, det er knapt så mye som en pølse i slaktetida.» Dette stemmer selvfølgelig heller ikke, og er egentlig et oppsiktsvekkende utsagn! Elkem har alltid vært en viktig aktør for å få realisert gode formål i Austertana. Vi nevner i fleng sponsing til fiber, lysløypa, asfalt, skoleturer og eldremiddager. Dette er bare noen av tiltakene som Elkem har sponset. Hvor mye penger har reinbeitedistrikt 7 lagt igjen i Austertana?

For det tredje så sies det at det er flest pendlere som jobber ved Elkem sitt anlegg. Sågar hevdes det fra FEFO sin side at det er globale pendlere. Eira uttaler i tidligere nevnte reportasje: «Dersom man ser på samfunnsinteressen i dette, så har man mange pendlere der og med den globale arbeidsinnvandringen, så er jeg i tvil om det skapes så mye ringvirkninger»

Sannheten er at blant de 50 ansatte hos Elkem og underentrepenør så er det 50 % som bor i Austertana og 80 % som bor i Tana. Ingen av de ansatte pendler inn fra andre land så det er vanskelig å forstå hvor FEFO har den opplysningen ifra. Til sammenligning så er det ingen av de som har enhet i Reinbeitedistrikt 7 som bor i Austertana. Så vidt oss bekjent så bor de i Tana, Nesseby, Vadsø og Oslo.

FEFO skal ta hensyn til ulike samiske interesser, men i dette tilfelle så opplever vi at de kun har tatt hensyn til reindrifta og ikke vi andre som bor i bygda, som er i et samisk område. FEFO har ikke hensyntatt våre innspill, og ikke tatt innover seg de følgende det vil få for oss som innbyggere.

Vi synes det er synd at Reinbeitedistriktet ved Frode Utsi fremstiller dette som en enten-eller sak. Vi mener at det er mulig å fortsette både med rein og gruvedrift i Austertana.

Tilslutt vil vi oppfordre de politikerne i Tana som nå sitter og forhandler om posisjoner i nytt kommunestyre om å lytte til oss, og spør dere selv: Har dere nok kunnskap til å ta avgjørelser som vil påvirke Austertana og Tana-samfunnet for lang tid framover?

Austertana Idrettslag v/Helen Roska Aune

Austertana Utvikling v/Ruben Pedersen

Austertana Scooterforening v/Stig Almar Smelror

Birkestrand bygdelag v/Solfrid Helene Øien

Austertana sanitetsforening v/Else Utsi

Austertana bygdelag v/Charlotte Romstad Hoigari

Austertana nærmiljøforening v/Heidi M. Breivik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags