– Det at tiltalte beskriver seg selv som grovt utnyttet, mener jeg er helt uforståelig

Bistandsadvokat Edel Hennie Olsen reagerer på at den fornærmede kvinnen har blitt gjenstand for angrep på troverdigheten sin.