Varslingsanlegget til Sivilforsvaret vil aktiveres onsdag klokken 12. Da vil signalet «Viktig melding – søk informasjon» gå i alle kommuner der det er montert slikt varslingsanlegg. Årsaken er at Sivilforsvaret tester at varslingsanleggene fungerer slik de skal.

Tyfonene bruker normalt til å varsle befolkningen ved akutt fare, og blir brukt i både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Anlegget testes to ganger i året, i januar og juni. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.