Derfor freses asfalten på den gamle brua i Tana

Selv om det ikke er endelig avklart hva som skjer med den gamle brua, forbereder man seg på det som skal skje videre.