↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

480 96 600

Besøksadresse

Skjåholmveien 191
9620 KVALSUND
  1. Beskrivelse

DIN MILJØVENNLIGE RESSURS FOR AVFALLSHÅNDTERING

Finnmark Ressursselskap AS er eid av Hammerfest kommune. Selskapet ble etablert i 1987 og driver et regionalt mottak for de fleste typer avfall fra næringsvirksomhet, samt innsamling av husholdnings og fritidsrenovasjon for eierkommunen. Selskapet håndterer også sortert og usortert avfall for videre gjenvinning.