↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Telefon

78 43 28 67

Besøksadresse

Follumsvei 1
9510 ALTA
  1. Beskrivelse

Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.

Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold. Rehabiliteringen foregår enkeltvis og i grupper og består av undersøkelse, samtale, veiledning, refleksjon, undervisning og trening. Du skal få innsikt i hvordan du kan bruke fysisk aktivitet i rehabiliteringen hos oss og når du kommer hjem. Alle får utarbeidet et egentreningsprogram.

Vi bruker aktiviteter innen friluftsliv, basseng, stavgang, klatring, hundekjøring, ridning, styrketrening og avspenning. Treningssal kan benyttes på dag, kveld og i helger. Du kan også sykle rundt i nærområdet på våre utlånssykler.

Terapibassenget holder 34 grader og du kan også bruke badstue.