↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

78 44 00 66

Besøksadresse

Amtmannsnesveien 40
9515 ALTA
  1. Beskrivelse

Finnmark Gjenvinning driver innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og beslektet virksomhet. Videre behandler vi avfall fra oljevirksomhet i Barentshavet.

Finnmark Gjenvinning AS (FIG) skal på forretningsmessig grunnlag drive innsamling, mottak og mellomlagring av farlig avfall og beslektet virksomhet. All håndtering av avfall skal være miljømessig forsvarlig og kostnadseffektivt.Virksomheten omfatter f. t. følgende hovedgrupper av tjenester og aktivitetsområder:
Innsamling og mellomlagring av farlig avfall.
Tilstandskontroller av tanker
Tankvask og gassmåling
NDT inspeksjon
Tømming av olje-og bensinutskillere
Tømming av septik- og sandfangkummer og slam
Spyling og steaming av vegbaner i tunnel, vann- og avløps ledninger mm.
ADR-transport
Kaks- og slopbehandling

 
FIG's virksomhet er konsesjonsregulert i medhold av forskrifter og avtaler fastsatt av Miljødirektoratet og med tillatelse til virksomhetsutøvelse gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
FIG har Finnmark, Troms og Nordland som markedsområde, med Finnmark som hovedmarked.
FG skal oppnå minimum 70 % av markedet for registrert farlig avfall fra husholdningene og næringsvirksomhet i Finnmark.
FG skal opprettholde sin posisjon som det største gjenvinnings selskapet i Finnmark for selskapets øvrige produkter som tankrengjøring, spyling av ledningsnett, etc. , målt ut fra samlet omsetning for disse tjenestene.
FG skal ha renommé som et veldrevent, serviceinnstilt og pålitelig selskap. Enhver klage, reklamasjon eller pålegg skal alltid gis topp prioritet og forsøkes løst i overensstemmelse med den berørte part og i hht. virksomhetens konsesjonsvilkår.

Innsamling skal skje i nært samarbeid med Komunene og Interkomunale selskap