↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

78 41 88 23

Besøksadresse

Sjøgata 23
9600 HAMMERFEST
  1. Beskrivelse

ByggTjeneste AS ble etablert i 1989 og har i dag 4 ansatte. 3 ingeniører og 1 DAK-tegner. I tillegg til egen visksomhet har vi engasjert oss med 33% eierandel i Hammerfest Utbyggingsselskap AS, som gjennomfører prosjektutvikling og utbygging. Selskapet har omsatt for gjennomført prosjektet for ca. 200 milioner siden etableringen i 2001. Vi har også eierandel i Printhuset AS som utfører alt av Kopi, print, skanning, plakater, trykksaker, laminering, innbinding og klargjøring.

Etablering
ByggTjeneste AS ble etablert i 1989 og registrert som aksjeselkap i 1993.
Selskapet har i dag en innbetalt aksekapital på NOK 700 000,-

Ledelse
Virksomheten ble startet av Georg Liland, som også i dag er eier og daglig leder. Firmaet har pr. d.d - 4 ansatte.

Lokasjon
Bedriften er lokalisert med kontorer i eget bygg i Hammerfest sentrum. Adresse Sjøgata 23.

Omsetning
ByggTjeneste AS har de siste tre årene hatt en årlig omsetning på ca. 3,5 millioner.

Tjenester
ByggTjeneste AS tilbyr et vidt spekter av ingeniørtjenester innenfor prosjektering, byggeadministrasjon og taksering.

Sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig søker for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av anlegg, konstruksjoner og installasjoner, tiltaksklasse 2
  • Godkjenningen er gyldig til 25.mai 2011

Slogan
"Din sammarbeidspartner i byggeprosjekter.."

Velkommen til å ta kontakt med ByggTjeneste AS.

Georg Liland, daglig leder

Godkjenninger og sertifiseringer