↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

488 89 969
901 17 085

Vakt: 901 17 085

Besøksadresse

Rossmollgata 98
9600 HAMMERFEST
  1. Beskrivelse

Ølen Betong er en av landets største leverendører av betongløsninger for bygg, anlegg og samferdsel (veier, broer, tunneler, havner). Totalt er Ølen Betong med datterbedrifter er etablert over 30 steder i Norge med produksjon og salg av:

* Ferdigbetong (fra stasjonære og mobile blandeverk)
* Betongvarer (komplette VA-systemer i betong, murblokker, belegning mm)
* Bygg-Elementer for vegger, dekker, brannvegger til alle typer bygg.
* Elementer for brann-, vann- og frostsikring av samferdselstunneler.
* Betongpeler (sand fra knust stein eller sandtak)
* Betongtilslag (sand fra knust stein eller sandtak)
* Tørrmørtler (Forsand Mørtelverk)
* Logistikk (Transport med over 250 kjøretøyer) 

En komplett oversikt over bedriftens avdelinger og etablerte betongblandeverk
finnes på web-siden:  https://www.olenbetong.no/kontakt

Ølen Betong eies av Nordic Concrete Group AS som er etablert 55 steder i Norge.

I nord finnes våre produkter flg steder:
Hammerfest, Finnmark.  Tlf 4888 9969
- Ferdigbetong, betongpumping, betongblokker
Kirkenes, Finnmark.   Tlf 9343 0900
- Ferdigbetong, betongpumping, VA-systemer (rør, kummer)
Vadsø, Finnmark.    Tlf 9343 0900
- Ferdigbetong og betongpumping
Tana, Finnmark.    Tlf 9343 0900
- Ferdigbetong og betongpumping

Hovedkontor:
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg
Felles sentralbord:  4888 9900

Andre steder / kommuner:
Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Suldal, Sveio, Stord, Bergen, Askøy, Sandnes, Nærbo, Flekkefjord, Kristiansand, Lillesand, Arendal, Grimstad, Bærum, Strand/Tau, Jørpeland, Åseral, Lyngdal og  Stavanger. Med flere mobile blandeverk.

Vi er en solid leverandør som retter oss mot både de store samferdsels-utbyggingene, on- og offshore anlegg, kaier og tunneler; men også til grunnmurer, landbruksbygg og andre små og store prosjekter. 

Ved store utbygginger der det er behov for mye betong, spesialbetong eller ved vanskelig tilkomst, kan vi etablere mobilt blandeverk og produsere lokalt.

Ved samferdselsutbygginger som krever mye rør og kumløsninger, kan vi tilby leveranser i hele partier med båt, samt spesialdesignede løsninger etter konsulentens tegninger, eller med bil direkte til byggestedet. 

Vi har også lager og utsalg i Kirkenes.

Les mer på vår internettside:  www.olenbetong.no

-