«Departementet ignorerer Grunnloven»

Av

Etnisk og Demokratisk Likeverd mener at tidligere kommunalminister Monica Mæland har valgt å ignorere Grunnloven.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) ignorerer Grunnloven vår. Denne påstanden fremmer jeg fordi at KMD har sendt ut på høring et forslag til endringer av sameloven som innebærer en forskjellsbehandling av samer og ikke-samer, i alle saksbehandlingsprosesser og beslutningsprosesser, på alle offentlige nivåer, når «samiske interesser» kan bli berørt.

I dokumentet som er blitt sendt ut på høring, er spørsmålet om lovforslaget kan stride mot Grunnlovens § 92 ikke blitt drøftet eller nevnt med et eneste ord. Dette på tross av at § 92 i Grunnloven – helt entydig – forbyr all permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

Også innholdet i § 98 i Grunnloven ignoreres. Dette fordi at det i høringsdokumentet ikke blir lagt fram noen dokumentasjon som viser at det er et saklig behov for en slik forskjellsbehandling.

«Endring av Sameloven» – «Prop. 116 L (2017-2018)» ble sendt ut på høring mens Monica Mæland (H) var KMD-minister. Hun er juristutdannet så det er derfor grunn til å tro at hun helt bevisst har valgt å ignorere Grunnloven vår.

Monica Mæland er nå Justis- og beredskapsminister. Hennes nåværende departement er ført opp som en av høringsinstansene. Når Justis og beredskapsdepartementet avgir sin høringsuttalelse får vi se om Monica Mæland, nok en gang, velger å ignorere Grunnloven vår.

Artikkeltags