Denne drikkevannskilden blir stadig mer bakterieinfisert. Nå setter kommunen ned foten

Tana kommune har lagt ut en melding om reglene rundt Lismajávri vannkilde etter at undersøkelser viser en økning av bakterier i vannet. Nå er bøndene, og andre bruker av rekreasjonsområdet bekymret for strengere regler.