«Den verst tenkelige jule-og nyttårsgave fra den nye politiske ledelsen i Båtsfjord kommune»

- Det å ikke utbetale rettmessig lønn til sine ansatte er meget alvorlig, skriver Geir Knutsen.

- Det å ikke utbetale rettmessig lønn til sine ansatte er meget alvorlig, skriver Geir Knutsen. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.På fjorårets siste kommunestyremøte, 18.12.19, vedtok flertallet i Båtsfjord kommunestyre ved ordfører, Senterpartiet og Høyre å gi veldig mange av kommunens arbeidstakere den verst tenkelige julegaven og start på det nye året, ved å avslå tilleggsbevilgningen for å dekke de lokale fremforhandlede tilleggene som kompetansetillegg, høyskoletillegg, ansiennitetstillegg osv for kommunens ansatte.

Vedtaket ble vedtatt mot Båtsfjord Arbeiderpartis stemmer.

De aktuelle tilleggene har vært fremforhandlet for flere år siden, og det har frem til kommunestyremøtet vært bred enighet mellom politikerne, organisasjonene og administrasjonen omkring disse tilleggene.

Den lokale lønnspolitiske planen for Båtsfjord kommune er en fremforhandlet avtale med bred forankring. Den er vedtatt av kommunestyret og er således gjeldende og slik vi ser det, bindende, inntil den blir erstattet av en ny plan (eller vedtatt endret). Tatt dette i betraktning, er det derfor ingen tvil om at denne også må etterleves.

Tilleggene som organisasjonene har fremforhandlet og fått vedtatt gjennom de lokale lønnsforhandlingene, er flere og viktige tillegg.

Båtsfjord Arbeiderparti anser tilleggene som viktige virkemidler, særlig med tanke på å rekruttere, beholde og belønne arbeidstakere med lang ansiennitet. Tilleggene er også med på å stimulere til kompetanseheving, samt sende signaler til ungdom om at Båtsfjord kommune kan være en framtidig og god arbeidsgiver.

Intensjonen i den lokale lønnspolitiske planen har hele tiden vært at tilleggene skulle komme på toppen av de sentrale lønnstilleggene.

Etter Båtsfjord Arbeiderpartis mening kan verken posisjonen i kommunestyret (ordføreren, Senterpartiet og Høyre) eller administrasjonen nekte utbetalinger ihht denne planen etter eget forgodtbefinnende, så lenge den er vedtatt i kommunestyret.

Båtsfjord Arbeiderparti ønsker også å peke på at saksframlegget i saken til kommunestyret (den 18. desember 2019) ble oppfattet som mangelfull og inneholdt flere ukorrekte opplysninger.

Vedtaket kan heller ikke ha tilbakevirkende kraft. Det har vært felles enighet i 3-parts samarbeidet om hvordan den lokale lønnspolitiske planen skulle fungere i praksis. Planen har frem til nå fungert meget godt, og vi ser effekten av denne på flere områder. Vi har beholdt kompetanse og fått tilført flere kompetente mennesker i ulike stillinger i kommunen.

For Båtsfjord Arbeiderparti så har man aldri vært i tvil i denne saken, derfor stemte vi imot forslaget.

Båtsfjord Arbeiderparti ønsker å etterkomme de ansattes krav, og vi er enige med Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet i denne saken.

Båtsfjord Arbeiderparti er sikker på at dersom ikke kommunestyret ved ordfører, Senterpartiet og Høyre, snur i denne saken så vil dette bli en kostbar og uheldig sak for Båtsfjord kommune (rettstvist, negativt omdømme, manglende tillit, vanskeligheter med rekruttering og det vil bli vanskelig å beholde kompetanse).

Båtsfjord Arbeiderparti oppfatter ordførers uttalelser i denne saken som ansvarsfraskrivelse og total skivebom.

Hvis dette er arbeidsgiverpolitikken vår nye ordfører, Senterpartiet og Høyre skal føre, så er dette noe Båtsfjord Arbeiderparti aldri vil være med på.

Det kommunestyret ved ordfører, Senterpartiet og Høyre burde gjort for ikke å skape enda mer frustrasjon og misnøye blant de ansatte, var å ha stemt sammen med Båtsfjord Arbeiderparti og snarest betalt ut de framforhandlede tilleggene til de ansatte (f.o.m. 01. juli 2019).

Dette er en sak Båtsfjord Arbeiderparti mener aldri burde funnet sin vei til sakskartet.

Det å ikke utbetale rettmessig lønn til sine ansatte er meget alvorlig, derfor stemte Båtsfjord Arbeiderparti i mot.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken