Den unge sjåføren skal ha havnet i grøfta for så fortsatt å drikke

Kjøringen skal ha funnet sted nattetid.