Den tause majoritet

Av

Slik jeg kjenner den tause majoritet, så er den meget oppegående, skriver Erik Henriksen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg viser til adjunkt med tilleggsutdanning, Ingrid Nordmark’s innlegg i Deres avis.

LES DET OPPRINNELIGE INNLEGGET HER: Den tause majoritet

At majoriteten så å si er «taushetsbelagt» i denne tankesammenhengen, midt mellom de virkelige og avgjørende tidspunkter – valgdagene – er som det bør, eller skal være. Slik jeg kjenner den tause majoritet, så er den meget oppegående, og avgjør selvstendig valgene når de avvikles, gjør sin borgerplikt, for deretter å fortsette i sin jobb for å overleve i hverdagen på havrelefse eller boknafisk, eller av begge deler.

Majoriteten vet at ved å delta i valg, vil de få de for dem ønskede personer til å representere deres politiske syn, representanter som forhåpentlig gjennomfører politikken i h.h.t. majoritetens avgjørelse – hvis ikke – majoriteten velger inn nye koster ved neste korsvei. Banalt kan en hevde at når majoriteten først taler, så høres det i hele den etterfølgende fireårsperiode.

Adjunkten med tilleggsutdannelse bør nok revidere sin forståelse av «den tause majoritet». Det har ikke stått regime-vennlige soldater med skarpladde Maskinpistoler ved valgurnene når den tause majoritet har avgitt sine stemmer – valgene er som vanlig kutyme tilsier, gjennomført under oppsikt av dertil oppnevnte komiteer/utvalg – tilslutt av tellekorps/valgstyre.

Å påstå at personene som utgjør «den tause majoritet», ikke kjenner til sine borgerplikter, og rettigheter i samfunnet de bebor og sliter for føden i, synes jeg ikke er passende for en adjunkt med tilleggsutdannelse å servere i disse Corona-tider, eller uansett tid.

Jeg tør anmode adjunkten snarest å ta kontakt med Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, for der er de ikke informert av regjeringen om at Stortinget «ved den siste grunnlovsrevidering vedtok at samer er en folkegruppe, og ikke urfolk». At samene er en folkegruppe lik alle andre folkegrupper, som f.eks. kvenene, er i pakt med naturens orden. Det er noe som skurrer med forannevnte «grunnlovsrevidering», men akkurat nå er jeg ikke kar om å peke på hva, eller på hvem.

Til slutt vil en liten opplysning: Hos forannevnte institusjon for menneskerettigheter, kan adjunkten med tilleggsutdannelse etter anmodning få tilsendt den av FN vedtatte ILO-konvensjonen i originalspråket, samt oversettelsen til norsk, og til samisk, finsk og svensk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken