Viser til innlegget til Tom Mortensen (AP): «Udemokratiske velgere? Lær å spille på lag og gjøre hverandre god, ikke bare opptre som individualister»

Dette innlegget fra Mortensen, var et svar på mitt innlegg som sto å lese i iFinnmark den 25.07.19 og under debattsiden på web den 16.07.19.

Først av alt har iFinnmark endret min overskrift, som var: «Er partipolitikken i Hammerfest bra for demokratiet?»
Denne overskriften omgjorde iFinnmark til: «Frykter enerådende parti: «En skremmende tanke og direkte farlig for demokratiet»
Jeg ga beskjed om det, uten at de rettet dette opp. Det er også min overskrift jeg henviser til, og som jeg henter igjen på slutten av innlegget mitt. Dette er grunnen til at starten av innlegget begynner i løse luften. Men nok om det.

Takk for å bli kalt ung, men jeg føler meg ganske så voksen. Er passert de førti for flere år siden, og første «barnebarnet» kan i teorien komme når som helst.

Satt i kommunestyret i perioden 1995-1999, og det er i år 24 år siden jeg for første gang gikk inn i et kommunestyre.
Er mor til tre ungdommer, eldste begynnende på NTNU i Trondheim. I tillegg til stemor til to på 24 år og 22 år. Når det er sagt, komplimenter får vi damer aldri nok av, selv om det neppe var et kompliment.

Du fremstiller meg med følgende beskrivelse:" Kjersti Sollien Iversen heter en ung Høyre-representant ved kommunevalget. Hun er svært aktiv i media, først og fremst for å fremme egne meninger. Det er bra for demokratiet at det er flere enn Ole Martin Rønning som opptrer som høyrerepresentant i spaltene. Om dette er en kvalitetsforbedring, skal jeg høfligst la være å kommentere."
Dette var dermed neppe et kompliment fra din side, men er en typisk hersketeknikk for å løfte seg selv, og nærmest latterliggjøre og trø ned andre, uten å gjøre det direkte. Dette burde du holde deg for god til, Tom Mortensen.

For å svare på dine kommentarer.
Ja, jeg skriver mye i media. Har som mål å vise våre velgere hva både jeg og politikken vår står for, og det uten å snakke ned andre partier eller politikere i vårt lokalsamfunn.
Jeg vil fremme det jeg jobber for, så kan andre fremme det de jobber for.
Vanskelig å få dette frem, uten å rette meg mot et publikum. Media er derfor organet jeg har valgt å benytte meg av.

Det jeg ikke liker og som er fullstendig feil er din kommentar og påstand: «Det problemet som Kjersti Sollien Iversen tar opp, må derfor Hammerfest Høyre selv ta innover seg, og ikke bare anbefale velgerne å la være å stemme på Arbeiderpartiet. Lær å spille på lag og gjøre hverandre god, slik Arbeiderpartiet gjør, og ikke bare opptre som individualister.»
For det er faktisk ikke det jeg skriver, det er noe du selv tolker.
Jeg skriver faktisk det stikk motsatte av det du påstår: «Uavhengig hva folk stemmer, folk må bruke stemmeretten sin. I år vil jeg si det er viktigere enn noen gang, å gå til valgurnene.»
Mulig jeg uttaler meg utydelig, og det beklager jeg i så tilfelle, men leser du igjen vil du se at jeg sier på ingen måte at folk må la være å stemme Arbeiderpartiet, da jeg mener folk må stemme det de selv mener er rett. Og er det Arbeiderpartiet som er rett, så må de selvsagt stemme det. Poenget mitt er at folk må stemme.
Ber deg også legge merke til at jeg skriver heller ikke en eneste plass at de skal stemme på hverken meg eller Høyre, men ønsker de et godt valg, og ber de bruke stemmeretten sin.
For øvrig har jeg ikke nevnt Hammerfest Arbeiderparti med et eneste ord i hele artikkelen, hvis du ser bort ifra at jeg skriver: «vår ordfører uttalte at han trodde AP i Hammerfest ville komme på over 50 % oppslutning ved årets kommunevalg. «Alf E. tror på fortsatt Ap-flertall – folket er mer i tvil»

Den største faren vi har i Hammerfest er faktisk velgerne selv. Og da spesielt hjemmesitterne.
Dette er også noe som jeg tar opp:
«I Hammerfest har deltagelsen på de siste kommunevalgene gått mer og mer ned, og vi hadde ved kommunevalget 2015, tidens laveste valgdeltakelse med 50,2 % I Hammerfest kommune. Det kan være mange grunner til det, men mye av grunnen er nok enkelt fortalt at den politiske strukturen i Hammerfest var satt allerede før valget, og mange så på det som ikke nødvendig å stemme. Mange følte at det ikke er noen vits å stemme, enten fordi andre likevel stemte, eller kanskje fordi de følte de ikke ville bli hørt likevel.»

Så din påstand: «Hennes viktigste argument er at det er direkte farlig for demokratiet i Hammerfest kommune hvis vi på nytt får et parti med over 50 % av stemmene. Jeg tolker det slik at Arbeiderpartiets velgere ikke skjønner at de på denne måten bidrar til å undergrave demokratiet», får stå for dine ord, Mortensen.

Har du fulgt kommentarene på Finnmarksdebatten på web, vil du se at jeg skriver flere ganger, at dersom valgdeltakelsen går opp, og da Hammerfest AP får så høy tilslutning, så skal jeg være enig i at da er det det velgerne vil. Men dersom vi får nok en periode med svært lav valgdeltakelse, så er det kanskje den politiske strukturen i Hammerfest som gjør at folk lar være å stemme.

Etter perioden 1995-1999, er jeg klar over hvordan den politiske strukturen fungerer, siden jeg var både i Kommunestyret og KOU. Selvsagt jobber man sammen, og man har også tverrpolitiske utvalg.
Når det er sagt, så er det rimelig enkel matematikk at hvis et parti har mer enn 50 % av de stemmeberettiget, så vil de enkelt kunne få gjennomslag for det de ønsker, uten å ta hensyn til andre parti. Igjen, jeg sier IKKE at Hammerfest AP ikke tar hensyn til andre, jeg sier hva som kan være en konsekvens av at noen blir «for store».

For jeg skriver: «Demokrati blir ofte sett på som en mer rettferdig styreform, noe som er vel og bra.

Det vi ofte ikke tenker på når vi sier at demokrati er en rettferdig styreform, er at når demokratiet blir så stort, og kommer til den grensen hvor det er for mange på en side, at velgerne kan miste troen på demokratiet. Det er da heller ingen som har mulighet til å stoppe prosessen, i saker som kan sees på som feilvurderinger. Eller i saker hvor en stor del av innbyggerne er uenig med partiet med flertall, om akkurat den saken»

Angående din kommentar: «Det som etter min mening er problemet, er Hammerfest Høyres svake stilling, politisk og organisatorisk. Her har Høyre noe å lære av Hammerfest Arbeiderparti som i fjor hadde 340 betalende medlemmer pluss 70 AUF-ere. Dette gjør at partiet har en sterk posisjon innen fylkespartiets styre og i fylkestinget.».
Her, Tom Mortensen, må jeg si meg helt enig.

Da jeg sist satt i Kommunestyret, og vi hadde høyreordfører (1995-1999), var Hammerfest Høyre største parti. Sammenligner vi med da, er Hammerfest Høyre i dag som et synkende skip. Jeg har mange ganger i år lurt på om det var lurt å gå på dette skipet, men funnet ut at jeg er iallfall ikke grunnen til at det synker.

Mens andre parti ofte setter listefyll helt på slutten av en nominasjonsliste, har Hammerfest Høyre gjort det til vane å spre vårt fyll litt over en hel liste. (Og, ja, jeg kaller en spade for en spade) Det gir selvsagt utslag i hvordan partiet fremstår, og at det er til tider få steke og tydelige personligheter til å fremme Hammerfest Høyre sin politikk.

Når det er sagt, er det aldri for sent å endre dette, da politikken vår er rimelig klar, og vi har også mange flinke politikere på vår liste.
Jeg er derfor villig til å gi dette en sjanse. Og dersom velgerne vil stemme meg inn, skal jeg jobbe for både Hammerfest og Kvalsund, med tydelige svar, og et klart standpunkt.
Jeg tror også at innad i partiet, kan man spille hverandre gode, og selvsagt skal man spille på lag med andre parti. Det er nettopp her demokratiet kommer inn. Det demokratiet jeg prater så varmt om.

Skal Hammerfest kommunestyre igjen blir et levende demokratisk organ hvor avgjørelser ikke tas i de lukkede rom, kan ingen parti ha over 49 %. Min oppriktige mening er at det er bedre for lokalpolitikken, at partiene må søke sammen og finne løsninger. Det kan bli litt gi og ta, men på den måten får vi et levende demokrati.

Du trenger ikke være enig i det jeg skriver Mortensen, men du trenger ikke tilegne meg meninger og påstander jeg ikke har.
Det er også en fin holdning å ha, og ikke prate ned andre politikere.