– Den sprang over veien og mot et hyttefelt. Glad man ikke har hytte der

Tre nye kadavere ble funnet søndag. Marius Andersen så en bjørn ved Neiden, men det er uviss om det er den som har vært på ferde.