Den nye stasjonen skal være arbeidsplass 50 år fram i tid

ÅPNER SNART: Nye Alta brannstasjon.

ÅPNER SNART: Nye Alta brannstasjon.

Av

Hadde ikke brannstasjonen vært bygget, ville likevel ikke kommunale tjenester fått 5 kroner av de pengene, skriver Bjørn Tore Andersen i Alta brannvesen.

DEL

MeningerArne Reginiussen skriver i sin ukeslutt om den nye brannstasjonen som åpner i september. Redaktøren hevder kommunen har skrevet ut blankosjekk og latt oss brannfolk bestemme selv. Å skrive at det ble «slengt på 100 mil» og «stormannsgalskap», samt sette ny brannstasjon opp mot andre tilbud i kommunen slik som SFO, skolebygg, uteområder og oppvekst- og helseinstitusjoner, synes jeg er usmakelig. Derfor vil jeg nå komme med noen faktaopplysninger til Reginiussen.

LES OGSÅ: Brannmennene har fått treningsrom, auditorium og klatrevegg. Nå skal barna få det samme?

Arbeidstilsynet har gitt Alta kommune pålegg om å gjøre noe med arbeidsforholdene. Dagens stasjon har over flere år ikke tilfredsstilt kravene i henhold til Arbeidsmiljøloven. En påbygning av den gamle stasjonen ville vært omfattende, samt at det heller ikke er areal til det. 10-15 millioner som redaktøren viser til, ville aldri innfridd kravene til arbeidstilsynet.

Første anbud på bygget var 74 millioner uten kjeller. Da prosjektet for andre gang ble lagt ut på anbud ble den på 73 millioner, inkludert full kjeller. Brannstasjonen er bygget av penger gjennom investeringsbudsjettet. Skoler, barnehager og sykehjem er driftet over driftsbudsjettet. En kan ikke låne penger til kommunal drift. Hadde ikke brannstasjonen vært bygget, ville likevel ikke kommunale tjenester fått 5 kroner av de pengene. Den nye stasjonen kan se stor og flott ut, men investeringskostnadene er bare 10 prosent av de totale kostnadene for lignende bygg. 90 prosent er drift.

Reginiussen kritiserer også studieturen til Trondheim. Studieturen ble gjennomført fordi de hadde bygget noen nye stasjoner som ivaretok ren og skitten inndelingen. Jeg vil samtidig påpeke at om man bygger brannstasjon i Harstad eller Oslo, så er det samme krav til rom og fasiliteter. Det er bare størrelsen på bygget som varierer. Brannvesenet har over flere år oppbevart beredskapsbiler i fjellhallen/tilfluktsrommet i Komsa på grunn av at den gamle stasjonen ikke hadde plass eller portløp.

Redaktøren skriver videre at det lukter stormannsgalskap med en slik dimensjonering i en by med 20.000 innbyggere. Jeg vil minne om at den nye stasjonen skal være arbeidsplass for de ansatte 50 år fram i tid og må selvsagt bygges etter den tanken. Det ville vært uholdbart å bygge en stasjon som kun er egnet for dagens situasjon. Alta er tross alt i vekst, som en av få kommuner i Finnmark.

En annen viktig ting er de ansattes helse. De ansatte har over flere år jobbet under uholdbare forhold, det være seg fysisk med tanke på bygningsmassen som ikke har skille mellom skitten og ren sone og videre den helsemessige delen som har medført at de ansatte har blitt utsatt for stor kreftrisiko. Fakta er at brannrøyk inneholder kreftfremkallende partikler som brannmenn utsettes for. De forskjellige materialer som brenner blir til sammen en farlig cocktail som deretter presses inn gjennom huden. Disse stoffene drar de ansatte med seg tilbake på stasjonen der eksponeringen fortsetter. Tidligere luktet det røyk av de ansatte i 2-3 dager etter brann. Kravet arbeidstilsynet har gitt Alta kommune innebærer at denne prosessen skal stoppe ved ankomst brannstasjonen samt de ansatte skal ha muligheter til å rengjøre klær og seg selv på en forsvarlig måte.

Til slutt vil jeg bare påpeke at ja, det er en klatrevegg på stasjonen. Denne er kommet på plass for å erstatte gymsal, som er standard ved tilsvarende brannstasjoner i Norge. Dette fordi de ansatte skal ha mulighet for fysisk fostring når de er på jobb og under periodene de ikke kan forlate stasjonen på grunn av beredskapsmessige årsaker. Reginiussen er for øvrig hjertelig velkommen til en rundtur på den gamle stasjonen og åpningen av den nye stasjonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags