Allerede før år 1800 ble jernbanen utviklet, og mot slutten av 1820-tallet var damplokomotivet i full sving og jernbanedriften var i gang i store deler av Europa og USA. Norge har aldri fått et ordentlig jernbanenett som de fleste andre land.

De senere år har vi sett at jungelen med selskaper som har ansvar for tog, banedrift, utbygging og vedlikehold, har vært mer opptatt av å dele seg inn i et uttall forskjellige driftsenheter og forvaltningsområder enn å drive med primæroppgavene. Nå leier man visstnok også ut biler. Den norske jernbanehistorien er på mange måter et trist sorti, hvor vi i forhold til mange andre land er direkte primitive og fremstår som amatører.

Mye skyldes en lite koordinert innsats og manglende vilje. Det har stort sett begrenset seg til diverse utredninger, som den som nå er gjennomført for Nord-Norge-banen. Når russerne har klart å bygge jernbane gjennom Sibir, hvorfor skulle ikke vi klare det i Nord-Norge?

Fortsatt er det den defensive og lite fremtidsrettede holdningen som ser ut til å vinne frem. I en ny rapport fra Jernbanedirektoratet, slås det nemlig fast at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut Nord-Norge-banen.

LES OGSÅ: Folkekrav fra hele Nord-Norge: Tre av fire nordlendinger vil ha jernbane

LES OGSÅ: Flertallet i nord ønsker at toget skal gå til Kirkenes. Dette sier innbyggerne selv: – Som å tro på julenissen

Man trenger ingen utredning for å slå fast at det vil være svært positivt med tilknytning til jernbanen i Nord-Norge. Dette vil gi nye muligheter for person- og godstransport, det er miljøvennlig, og man vil kunne ha en høy toppfart på togene. Om man ikke representerer marginale særinteresser så er det nærmest umulig å være imot denne utbyggingen.

Det viser også en undersøkelse tatt opp av iFinnmark sammen med de andre Amedia-avisene i Nord-Norge. Hele 76 prosent mener det er riktig å bygge ut jernbanen i Nord-Norge, mens bare 13 prosent mener det ikke er riktig. Det er et tydelig folkekrav.

Så vil mange kanskje si at dette er det ikke realisme i, og noen vil sikkert le rått av å i det hele tatt foreslå å bygge en slik jernbanelinje. Men hvorfor det? Det er da utrettet atskillig større prestasjoner enn å legge en jernbanelinje over noen tusen kilometer i Nord-Norge. Er det vilje, er dette på ingen måte umulig å få til. Det må bare prioriteres og løftes frem.

Det er ingen grunn til at infrastrukturen ikke skal være like god i Nord-Norge som lengre sør. Det er betydelig verdiskapning her i landsdelen, og når man vet at det allerede er vedtatt å bygge dobbeltspor flere steder på Østlandet, bør man snarest stoppe opp. Dobbeltspor i Sør-Norge bør først bli på tale først når det er lagt jernbanelinjer over hele landet, helt til Kirkenes.

Det ironiske oppe i dette er jo at om vi hadde latt tyskerne få holde på i Finnmark et par år til, hadde vi nok hatt jernbane over hele fylket. De var godt i gang med planlegging og prosjektering. Det er jo også slik at om det ikke hadde det ikke vært for Hitler og hans folk, hadde vi vel enda hatt båt som eneste alternativ en rekke steder i Finnmark. Så må det jo også bemerkes at vinningen gikk opp i spinningen da det ble fyrt på ved avslutningen av krigen, men poenget er at vi har en regjering i Oslo som har vist at det er svære tunellprosjekter i egne hjemområder på Vestlandet, samt indre Østlandet som er prioritet. Om det er noen få kroner igjen, kan dette drysses utover en landsdel med enorme avstander. Det er ikke rart vi ser forfall, og næringslivsaktører som selv legger asfalt i huller slik at det er mulig å ta imot trailere for å hente de enorme fiskeverdiene her i fylket. At det er i krigstid man kan forvente størst oppgraderinger på infrastrukturen, er en falitterklæring.

Når Finnmark og Nord-Norge vanskjøttes som det gjør av regjeringen, med stadig dårligere og mindre fremkommelige veier og dårligere rutetilbud på kollektivtransport, kan nettopp Nord-Norge-banen være bøtemidlet. Dette kan være plaster på såret for de begredelige bevilgningene vi har sett i mange år til infrastruktur i Nord. Det foreligger nå en historisk mulighet for å vise at man er villige til å ta det enorme løftet som kreves og vise for all verden at den nordligste landsdelen tross alt også er en del av kongeriket Norge.

Vår landsdel har som kjent vært utarmet i mange, mange år. I stedet er midlene brukt på både dobbeltspor og intercity-forbindelser på det sentrale Østlandet. Bevilgninger til samferdsel i Finnmark har vært smuler, forkledd som store prosjekter. Man har stått med lua i hånda. Stor verdiskapning fra fisk, reiseliv, olje og gass har man tatt som en selvfølge i Oslo - men de inntektene ønsker man å sikre seg uten å bruke penger på infrastrukturen.

Dette kan bli en vinnersak for en ny regjering i 2021. Vi trenger en regjering som vil bygge hele Norge, og vil vise det med handling. Så gjenstår det å se hvem som tar utfordringen.

Å bygge Nord-Norge-banen, ikke bare til Tromsø men helt til Kirkenes, er løsningen. Det vil gi et løft som landsdelen sårt trenger.