Den ene fylkesdirektøren ukependler til Vadsø fra Tromsø. Den andre fra Vadsø til Tromsø: – Fra utsiden ser dette rart ut

Fylkeskommunen dekker boutgiftene til de nye direktørene – som ukependler hver sin vei mellom de gamle fylkeshovedstedene i Troms og Finnmark.