Allerede i 2017 ville Hammerfest Energi (nå Lucerna) kutte strømmen til hytteeiere i Fagervika på Seiland. Uten tillatelse fra NVE demonterte de uten forvarsel ei lavspentlinje til hytter i Store Fagervika.

I februar 2017 uttalte den ene av hytteeierne, Åsmund Nilsen, til iFinnmark:

"Dette er helt horribelt. Jeg har selv vært i konflikt med Hammerfest Energi i 2009–2010. Allerede da ville de plukke ned linja. Det de gjør er altså å gå på den enkelte abonnent ute i distriktet, for enten å kjøpe dem ut eller å få dem til å si opp strømmen. Dermed sparer de både utgifter på nye strømmålere og vedlikehold av strømlinjer. På denne måten snik-nedplukker de strømnettet vårt."

Pålagt å montere opp igjen

Da en annen hytteeier i Store Fagervika, Lena Olsen, sendte klage, ble energiselskapet pålagt av NVE å montere linja opp igjen.

Siden da har Lucerna nektet, og har klaget på alle avgjørelser i saken til Lena Olsen som ennå ikke har fått strømmen tilbake.

– Først klagde de på NVEs avgjørelse som omhandlet anleggsbidrag og rivning av linja, hvor selskapet altså ble pålagt å montere linja opp igjen, forteller Olsen.

Først jublet hun over NVEs avgjørelse om at Hammerfest Energi hadde opptrådt ulovlig og hadde plikt til å levere strøm til hytta. Lettet regnet hun med at nå skulle hun endelig få strømmen tilbake.

Uten strøm i fem år

– Men nei. Lucerna klagde på avgjørelsen og sendte søknad om fritak på leveringsplikten. Dermed ble saken stående i lang tid hos Olje- og energidepartementet.

Da Hammerfest Energi heller ikke fikk medhold i søknaden om fritak fra leveringsplikten, klagde de også på denne avgjørelsen. En klage som havnet hos Energiklagenemnda.

I februar 2022 ble saken endelig avgjort, uten mulighet for å påklages. Energiklagenemnda slo fast at Hammerfest Energi hadde opptrådt ulovlig og derfor skulle levere strøm til Olsens hytte, uten ugrunnet opphold.

Innkalt til møte

– Jeg har fortsatt ikke fått strøm til hytta, sier Olsen.

I stedet ble hun innkalt til et møte med Lucerna.

– Her fortalte de meg at om jeg fortsatt ville ha strøm, så kunne jeg få det til høsten. Men jeg måtte vite at de hadde satt i gang en prosess hvor de søkte om fritak for levering av strøm til høyspentlinja i Fagervika. Det hadde de nemlig anledning til, sa de.

Og uten strøm i høyspentlinja ville også Lena Olsen og de andre hytteeierne i Store Fagervika miste strømmen. Strøm hun har krav på, men altså ennå ikke har fått.

Gir seg ikke

– Det frekkeste av alt er at de har tilbudt meg 150.000 kroner for å gi de lov til ikke å gi meg strøm. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Jeg håper bare at folk, og særlig politikerne, får øynene opp for hvordan de holder på. Hva når de er ferdige med oss? Er det noen som virkelig tror at strøm-kuttene stopper her?

Lena Olsen er ikke i tvil: Hun takker nei til pengene og fortsetter kampen mot strømselskapet.

– Jeg har allerede brukt så mye tid og penger, så jeg akter ikke å gi meg. I fem år har vi vært uten strøm. Vi driver med laksefiske og uten frysemuligheter på hytta har vi måttet dra hele veien inn til byen med all fangsten. Ikke har vi kjølemuligheter eller varme og alt arbeid med å pusse opp hytta er mye vanskeligere uten strøm. I fem år har jeg brukt så mye både av tid og penger på denne saken, at nå gir jeg meg ikke. Jeg skal ha strøm til hytta, sånn er det bare.

Kritisk til kostnadspåstander

Lena Olsen er dessuten kritisk til Lucernas påstander om at høyspentlinja til Store Fagervika vil koste rundt sju millioner å utbedre.

– Det er svært merkelig. Lucerna har selv svart på spørsmål fra flere hold om tilstanden på høyspentlinja: at her er det ikke noe spesielt som må utbedres. Det svaret har jeg selv fått i en mail fra dem.

Hytteboerne i Store Fagervika, som i dag får strøm fra høyspentlinja, Nan Irene Nilsen og Stein Tore Sebergsen, har fått samme tilbudet fra Lucerna om 150.000 kroner dersom de godtar å miste strømmen. Også de takker blankt nei.

– Det Lucerna nå prøver på, er å stoppe all utvikling på små steder som Store Fagervika på Seiland. Og da spør jeg meg: Hvor blir de å kutte neste gang? For det stopper nok ikke her, sier Sebergsen.

Avhengig av strøm

Ekteparet på Seiland mener de er avhengig av strøm i sitt gamle gjenreisningshus, dersom det ikke skal forfalle og ødelegges.

– Vårt hus er et gammelt gjenreisningshus og vi har bevisst valgt å holde det i gammel stil. For at det ikke skal forringes, har vi varme på året gjennom. Uten strøm og en jevn temperatur på åtte til ni grader om vinteren, vil ting fryse. Noe som igjen vil føre til fukt og at huset forfaller. Dersom det gamle huset vårt skal tåle å være uten strøm, må vi bygge det om.

I huset har ekteparet mye utstyr som går på strøm.

– Vi har kjøleskap, frys, komfyr – sånne ting som vi uten strøm må bytte ut til utstyr som går på gass. Alt i alt snakker vi da om store investeringer. Det er tullete å tro at vi kommer noen som helst vei med 150.000 kroner. Så niks, det er helt klart at vi ikke vil godta at Lucerna får kjøpe seg fri for å kutte strømmen til hyttene i Fagervika, sier Stein Tore Sebergsen.

To til som vil koble seg på

I tillegg til de tre hyttene i Store Fagervika som siden 2017 har fått kappet strømmen, er det to andre hytteboere her som har søkt Lucerna om å få strøm til sine hytter. I alt er det altså fem hytter bare i Store Fagervika som ønsker strøm.

Vi når en av hytteeierne, Jostein Hermansen, mens han er på laksefiske i Fagervika.

– Jeg eier to av hyttene her og har søkt om strøm til den ene av dem, bekrefter han.

Av Lucerna fikk Hermansen høsten 2021 ingen lovnader om strøm, men beskjed om at de hadde planlagt å komme utover med maskiner i forbindelse med reinflyttinga. Siden har han ikke hørt noe.

Kaller det strømtyveri

– Det er mildt sagt dårlig med informasjon fra den kanten. Men de sitter vel stille i båten etter det jeg vil betegne som et tyveri noen år tilbake. Hammerfest Energi tok en råsjanse da de uten videre kappet lavspentlinja vinteren 2017, sier Hermansen.

Han viser til at det i dag ligger sju hytter og hus i Store Fagervika.

– At vi er flere som ønsker å koble oss på strømnettet, viser at det skjer en utvikling i Fagervika. Flere ønsker seg ut i distriktene. Men uten strøm vil Lucerna sette en ganske så brutal stopper for det, sier Hermansen.

To ulike saker

– Jeg må bare få gjøre det klart at dette dreier seg om to ulike saker, sier administrerende direktør for Lucerna Gudrun Botnen Rollefsen.

– Den ene saken er Lena Olsen, der vi mente at vi hadde fått tillatelse til å rive lavspentlinja til hennes hytte. Den andre er prosessen vi holder på med i forhold til de fire områdene vi vurderer å søke fritak om leveringsplikt til høyspentnettet, sier Rollefsen.

– Det har gått fem år og Olsen har fortsatt ikke fått strømmen tilbake. Hvorfor godtok dere ikke det første pålegget fra NVE om at linja skulle bygges opp igjen?

– Nå er reglene sånn at vi kan søke om fritak fra leveringsplikten i områder hvor det kun er hytter. Så vi sendte en søknad. Behandlingstiden har vært veldig lang. Men vi har altså fått stadfesta at vi må bygge linja opp igjen.

Risikerer å miste likevel

Rollefsen innrømmer at Lucerna er i en prosess hvor de søker om fritak for leveringsplikten til høyspentnettet i Fagervika, og at Olsen om søknaden går gjennom, uansett vil miste strømmen i og med at lavspentlinja til hennes hytte henter strøm fra høyspentlinja.

– Vi har valgt å være åpen med Olsen og har tilbudt henne samme kompensasjon som de andre hytteeierne i de fire områdene som er aktuelle, nemlig 150.000 kroner.

– Siden Olsen nå har takket nei, når kommer dere til å bygge lavspentlinja opp igjen?

– Det gjør vi til høsten i år, sier Rollefsen.

– Og så kan det være at dere tar den ned igjen, om søknaden om fritak for leveringsplikt går gjennom?

– Ja, sånn er det. Vi er forpliktet til å gjøre en vurdering om kostnader i forhold til forbruk. I forhold til NVEs eget regelverk har vi anledning til å søke om fritak i områder hvor det kun er hytter.