Gå til sidens hovedinnhold

Deltakelse i kongekrabbefisket i Øst-Finnmark

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi i Øst-Finnmark Kystfiskarlag ønsker at våre yrkeskolleager, både fiskere og fiskekjøpere i Vest-Finnmark, skal kunne delta i fangst, kjøp og eksport av kongekrabbe.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det må gjøres ved at det kommersielle området utvides til å omfatte hele Finnmark, at et fiske etter kongekrabbe i Vest-Finnmark forvaltes med de samme regler og som gjelder for et fiske etter kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Hovedprinsippet om at fiskere, som har de negative konsekvensene av kongekrabben også skal få høste av denne ressursen, har vært gjeldende i fiskeriforvaltningen. Dette prinsippet blir borte med det forelagte forslaget til Stortinget. Dette skjer uten at politikere har tatt inn over seg konsekvensene av et slikt vedtak.

Kongekrabben har vært en av de viktigste faktorene på den positive rekrutteringen til fiskeryrket i Øst-Finnmark. Mange unge fiskere har investert i fartøy og utstyr. Investeringene har blitt finansiert hos banker på bakgrunn av et gitt ressursgrunnlag, der fisket etter kongekrabbe har vært en av de viktigste inntektene til båt og mannskap.

Å ta inn fiskere fra Vest-Finnmark inn i det kvoteregulerte området for kongekrabbe fisket vil føre til at en hel yrkesgruppe i Øst-Finnmark får sitt økonomiske driftsgrunnlag kraftig redusert.

Fiskerne, landindustrien og eksportledd i Øst-Finnmark har gjort sine investeringer og tilpasninger. Det har vært med på å gjøre en plage og økonomisk skadelidende fiskeri i Øst-Finnmark til et godt drivverdig fiske. En innovativ landindustri har utviklet levende kongekrabbe til det mest eksklusive sjømatproduktet, som blir eksportert fra Norge. Dette settes nå i spill av stortinget selv, som ikke har fått et beslutningsgrunnlag og som viser konsekvensene av slikt vedtak.

Et vedtak i Stortinget, slik innstillingen er fra næringskomiteen vil sette fiskerisamfunn, som har bygd opp industri på krabben, i en alvorlig økonomisk nedgang og med en reduksjon i antall sysselsatte på havet og i landindustrien.

Kjøp og eksport av krabbe er i mange tilfeller et viktig grunnlag for at fiskekjøperne skal kunne ta imot andre fiskeslag som torsk, hyse, sei, rognskjeksrogn, reker osv.

Mange fiskere i Øst-Finnmark har resignert, er fortvilte og kjenner på et overtramp over at deres driftsgrunnlag blir kraftig redusert av et eventuelt stortingsvedtak og slik innstillingen er fra næringskomiteen.

I dag kreves det at fiskerne må ha en inntekt på minst kr 200 000 fra et annet fiskeri enn krabbefiske for å kunne få en full krabbekvote.

Vi advarer mot at denne grensen skal økes ytterligere. Vi viser til at plagene med krabbe gjør at fiske med botnline og garn ikke kan benyttes i store deler av året. Og det i de periodene der disse redskapene ellers ville vært best egnet.

I tillegg kommer at stammene med kysttorsk er så små at det nesten ikke er fangst å hente på denne torskearten.

En økt grense fra annet fiskeri kan sette fiskerne i åpen gruppe helt utenfor et krabbefiske. Det i seg selv er meningsløst i og med at åpen gruppe er en rekruteringsplattform for unge fiskere, og som selvsagt må ha tilgang til ressursene i eget hjemmehav.

Vi ønsker at våre yrkeskolleager, både fiskere og fiskekjøpere i Vest-Finnmark, skal kunne delta i fangst, kjøp og eksport av kongekrabbe. Det må gjøres ved at det kommersielle området utvides til å omfatte hele Finnmark, at et fiske etter kongekrabbe i Vest-Finnmark forvaltes med de samme regler og som gjelder for et fiske etter kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Øst-Finnmark Kystfiskarlag

Jens Stensen Øyvind Seipæjærvi Arne Pedersen

Vardø, Bugøynes og Vestre Jakobselv, 03.06.2020

Kommentarer til denne saken