Debatterte heftig om det skal være skjenketid til klokken 03.00 på hverdager. Dette kom de fram til

Ble debattert heftig i kommunestyret.