KrF-Otto: – Urettferdig kritikk av Arbeiderpartiet

Otto Strand (Krf) er varaordfører i Vadsø kommune. Han spør om det er riktig å binde Arbeiderpartiets folkevalgte politikere til det u-valgte fylkesstyrets meninger.

Otto Strand (Krf) er varaordfører i Vadsø kommune. Han spør om det er riktig å binde Arbeiderpartiets folkevalgte politikere til det u-valgte fylkesstyrets meninger. Foto:

Av

KrF-politiker Otto Strand tar politiske motstandere i forsvar.

DEL

LeserbrevFinnmark AP får mye kritikk for tida, noe berettiget, men også noe urettferdig. Når partiet får ansvaret for at Troms og Finnmark slås sammen, er det å rette baker for smed. I et Facebook-innlegg står det til og med at «Skylda ligger ene og alene hos Finnmark arbeiderparti». Språkbruken er også temmelig røff; «jævla femtekolonister, forbanna idioter, quisling, falskspillere».

Leder Nordlys: «Det er farlig når aksjonister opphøyer seg selv til talsmenn for det sanne folket, og mennesker med andre meninger blir stemplet som forrædere»

Det er flertallet på Stortinget som har vedtatt sammenslåinga og dermed har ansvaret for det. (En annen sak er at Ap allerede i 2005, i regjeringserklæringa til de rødgrønne, mente at «noen av dagens fylkeskommuner er for små for disse oppgavene».)

I et demokrati må man «forholde seg til gjeldende vedtak», enten man er enig eller uenig. Dermed blir det feil å gi AP skylda for et vedtak de har stemt imot. Det blir også feil å kritisere dem for å følge opp dette vedtaket ved å velge medlemmer til fellesnemnda. Det man kan kritisere dem for, er at de har trenert og sabotert vedtaket, for det har ført til usikkerhet for ansatte og dårligere tid til å forberede sammenslåinga.

Ingalill (Ap) mener sammenslåingen er lovlig, og nekter for å ha kuppet Ap. «Hvem vil frivillig bli kalt for quisling, landssviker og Judas?»

Et forhold som har prinsipiell interesse, er at AP har i sine vedtekter at de folkevalgte i fylkestinget må rette seg etter vedtak i fylkespartiets representantskap eller styre. I alle partier er det vanlig at styrende organer og de folkevalgte møtes og drøfter saker. Men det vanlige etter drøftinger, er at de folkevalgte det siste ordet. Slik er det ikke i AP; der har partiets organer det siste ordet, og kan binde de folkevalgtes stemmegivning. Dette har prinsipiell interesse, fordi det kan avgjøre resultatet av avstemminger i folkevalgte organer.

Fylkestingsmedlemmene er valgt av folket og skal stå til ansvar for folket, mens representantskap og styre i et parti ikke er folkevalgt. Er det da riktig at medlemmene i et folkevalgt organ blir bundet av vedtak i organer som ikke er folkevalgt? Dette spørsmålet diskuteres nå heftig internt i Ap, men er også interessant for hele det politiske miljø. Så skal det også sies at i den aktuelle saken om valg av medlemmer til fellesnemnda, er det nok vedtaket i styret i Finnmark Ap som er i samsvar med demokratiske spilleregler.

Leserbrev: Finnmark Arbeiderparti opptrer med manglende respekt for demokratiet

Otto Strand

Vararepresentant til fylkestinget, KrF

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags