«Høyre og FRP viser nå sitt demokratiske sinnelag. Sammen med V og Krf har de ført Finnmark ut i en framtids-usikkerhet som vi aldri før har opplevd»

Willy Pedersen Vadsø Ap leder

Willy Pedersen Vadsø Ap leder Foto:

Av
DEL

LeserbrevTom Mortensen sier at med tvang skal landet bygges og referer til den maktbruken dagens regjering har utøvd mot flertallet i Finnmark. Partiveteranens betraktning om tvang støtter jeg helhjertet. Vårt fylke er satt under et veldig press av denne regjeringen. Høyre og FRP viser nå sitt demokratiske sinnelag. Sammen med V og Krf har de ført Finnmark ut i en framtids-usikkerhet som vi aldri før har opplevd.

Fylket som helhet begynner nå å se konsekvensene av sammenslåingen. Regjeringens nye plattform og tankegodset, som ligger til grunn for denne fylkesammenslåingen med Troms, bygger på ideer om sterkt sentraliserte enheter. At fylkeshovedstaden har vært under press siden det første vedtaket i Stortinget ble kjent, er ingen underdrivelse. Nå skjer det samme med de andre grunnsteinene i Finnmark, nemlig sykehusene.

Lokale høyrefolk forsøker å bagatellisere viktigheten av stedlig ledelse. De gjør oss alle en bjørnetjeneste. Nærkontakt mellom brukere/pasienter og ledelse er viktig. Gjensidig kjennskap og dialog er det som sikrer sykehusene og fylkesadministrasjonens legitimitet.

Videre er det også slik at man ikke skaper større trygghet for de oppgaver som skal løses ved å legge ned fylkeskommunen i Vadsø. Ikke for de som trenger fylkeskommunens tjenester og heller ikke for de som jobber i fylkeskommunen. Legger man ned fylkeskommunen i Vadsø skaper det stor usikkerhet for langt flere enn de som jobber i Vadsø. Dette vil føre til stor usikkerhet i fylkeskommunen i hele Finnmark. LOSA og flere andre utdanningstilbud, føler allerede på usikkerheten. Et minimum bør være at Tromsø og Vadsø er likestilte hovedsteder.

Finnmark Arbeiderparti har vært samlet om våre vedtak, også de som omhandler sykehusstruktur i Finnmark. Dette har vært viktig både for folkene langs kysten sin tillit til helsetjenestene, men også stabiliteten som igjen sikrer en god rekruttering. At vi samler oss også nå er avgjørende for det framtidige helse- og fylkeskommunale tilbudet i hele fylket.

Jeg tror ikke at Mortensen eller andre politikere mener at når flertallsregjeringen foreslår å endre sykehusstrukturen i Finnmark og da spesielt Vest-Finnmark, skal man ikke forsøke å endre dette, av hensyn til de ansatte ved sykehuset i Hammerfest.

Vadsø Arbeiderparti ønsker å kjempe for sykehusene i Finnmark og stå samlet med Hammerfest AP i kampen om stedlig ledelse og administrasjon i Hammerfest og Finnmark. Det blir viktig å stå sammen om de vedtak vi allerede har gjort hva angår fylkesadministrasjon og sykehusstruktur i Finnmark Arbeiderparti. Her må vi samle oss om de fagmiljøene vi har, i Vadsø, Kirkenes, Hammerfest, Alta og Karasjok for å sikre et godt velferdstilbud for framtiden i Finnmark. Vi er alle i samme båt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags