«De burde takket kommunelegen for å faktisk gjøre jobben han er satt til. I stedet går de motsatt vei og sørger ikke for vern av varsler mot gjengjeldelse»

Loppa kommune

Loppa kommune

Av
DEL

LeserbrevVi har i flere år hatt fantastiske leger, et tilstrekkelig antall og et fungerende legesystem.

Når to av våre beste menn velger å forlate oss burde det ringe i noen varsellamper.

Dette er to av våre fremste leger som har kjempet for oss loppaværinger siden de startet sin legegjerning i Loppa.

Jeg må si jeg sliter jeg med å finne noen som helst grunn til at vi fortsatt sitter stille i båten etter at vi har kastet begge årene og vi bare lar strømmen og vinden føre oss ut i det ukjente.

Vi burde i det minste rope om hjelp og padle med henden i et desperat forsøk på å komme oss til land.

Jeg sliter med å se hvorfor vi som liten kommune ikke skal nyttiggjøre oss den kompetansen disse to innehar til det beste for oss som bor i Loppa Kommune.

Jeg sliter med å se hvorfor vi ikke skal jobbe for at vi kan ha den best mulige helsetjenesten i Loppa.

Det er med bekymring for situasjonen vi står oppe i og ikke minst en stor porsjon forundring at jeg ser meg nødt til å skriver dette.

Det som kanskje forundrer meg mest av alt er at vi ikke evner å snakke sammen i vår lille kommune hvor alle kjenner alle mer eller mindre.

Det som også forundrer meg er at de som er og har vært ansvarlige for helsesenteret i Loppa ikke har tatt kommunelegens varsel alvorlig fra dag 1 slik en leder er forpliktet til.

KS har til og med utarbeidet et eget hefte for varsling og hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner.

I denne burde den administrative ledelsen i kommunen ha tatt en titt før de unnlot å følge opp kommunelegens varsling.

Derom den administrative ledelsen hadde tatt en titt i denne burde de ha takket for at kommunelegen faktisk gjør den jobben han er satt til å gjøre.

Her velger de i stedefor å gå motsatt vei og ikke sørge for vern av varsler mot gjengjeldelse.

KS sier noe i dette lille heftet som jeg alltid har holdt høyt. Det å skape en kultur hvor åpenhet er noe positivt, hvor kritikk drøftes konstruktivt og hvor man sammen prøver å skape en best mulig organisasjon.

Helsepersonell har et ekstra ansvar i henhold til blant annet lov om helsepersonell. Her gjøres det klart allerede i §1 Lovens formål:

Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten samt tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten.

§2-4, i lov om helsepersonell kapittel 3 slår fast:

Virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Jeg kan ikke se at kommunelegen ikke har gjort det han er forpliktet til gjennom lover og etiske retningslinjer. Legen er forpliktet til å sørge for pasientsikkerheten!

Det fremstår derimot slik at den kommunale ledelsen ved helse sjef, rådmann og til dels ordfører ikke har gjort det de burde ha gjort fra da de mottok varslet.

Fylkesmannens konklusjon er klinkende klar:

«Loppa kommune sikrer ikke forsvarlige tjenester ved Øksfjord sykehjem.

I hjemmetjenesten sikres ikke forsvarlig legemiddelhåndtering. Ledelsen sikrer ikke at gjeldene rutiner følges, og at løpende tjeneste yting dokumenteres i tråd med forskriften»

Det som er helt klart er at: dersom ikke vår oppvakte kommunelege hadde varslet om avvik til fylkesmannen etter at tjenestevei var forsøkt hadde vi ikke vært kjent til de meget alvorlige avvikene som har blitt avdekket av fylkesmannens tilsyn.

Det er forunderlige at ikke de ansvarlige lederne har vist lederskap og ansvar etter at rapporten er lagt frem, men at man velger å jobbe videre som om ikke noe har hendt.

Dette er en meget alvorlig hendelse som må få konsekvenser for ledelsen. I likhet med kommunelegene har ikke jeg tillit til at nåværende ledelse fortjener vår tillitt eller innehar kompetansen til å få skuta på rett kjøl.

Fortid blir fort fortid, men hva er veien videre?

Veien videre blir ikke til ved å unnlate å uttale seg slik for eksempel arbeiderpartiet tydeligvis velger å gjøre på tross av at de blir direkte utfordret i media!

Veien videre blir ikke til ved å ikke ta tak og prøve å få til en endring!

Veien videre krever at man setter seg ned sammen og tar tak i fylkesmannens rapport og avsløringer av de avvik kommunelegen allerede har rapportert.

Det krever at noen gir en uforbeholden unnskyldning som vedlegg sammen med sin oppsigelse.

Veien videre krever at alle viser en hvis form for normal folkeskikk og ikke minst vilje til å oppnå resultater til beste for alle oss loppaværinger.

Jeg ber på mine knær om at vi ikke skal miste den enorme ressursen og stabiliteten disse to legene står for.

Etter min mening burde Loppa Arbeiderparti også komme på banen og kjempe for legene som kjemper for oss som bor i kommunen.

Hva er egentlig Loppa Arbeiderpartis holdning? Er det slik det blir hevdet i media at dette er et skittent spill fra en ennå ikke nominert ordførerkandidat?

Kommer dette som resultat av at noen av oss har luftet Ballo som mulig ordførerkandidat?

Ikke vet jeg! annet enn at Loppa Arbeiderparti velger å ikke si noe som helst når alle innbyggerne i Loppa kommune trenger ledelse og fyrlykter som viser vei.

Jeg har som pasient og pårørende erfart tiden både før og etter at disse to kom til kommunen. Der man tidligere lurte på om det var en lege eller en rørlegger som behandlet deg har disse to gjeninført en trygghet hos meg gjennom sin seriøsitet og faglighet.

Det er på tide at også vi i Loppa Arbeiderparti viser vår kampvilje ovenfor de som kjemper for våre innbyggere. Det er på tide at vi gjenopptar kampen på vegne av våre innbyggere, det vil være et nyttårsløfte det er verd å kjempe for.

Dette er etter min mening en for viktig sak for alle loppaværinger til at vi kan sitte stille i båten når stormen raser. Vi må heise seil og starte pumpene slik at vi kommer inn i smult farvann innfor Silda.

Der hvor våre passasjerer vil føle trygghet, omsorg og håp.

Mitt nyttårsløfte er å gjøre det jeg kan for at våre fantastiske leger skal bli værende i kommunen og kjemper videre for alle loppaværinger i fremtiden.

Hva er nyttårsløftet Loppa Arbeiderparti kommer med?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags