«Oppsiktsvekkende at politikerne ennå ikke har oppfattet at FeFo ikke har noen eiere»

INGENMANNSLAND: Ingen eier Finnmarkseiendommen, understreker forfatteren av innlegget.

INGENMANNSLAND: Ingen eier Finnmarkseiendommen, understreker forfatteren av innlegget. Foto:

Av
DEL

MeningerTidligere i år besluttet fylkestinget i Finnmark fylkeskommune at det skal utarbeides ny eierstrategi for Finnmarkseiendommen (FeFo). I den forbindelse sendte de eierstrategidokumentet ut på høring med frist til 1. september 2018.

Eierstrategidokumentet skal behandles på kommende fylkesting. Det innkom høringsuttalelser fra fire kommuner (Alta, Vadsø, Porsanger og Kvalsund, samt fra Vest og Øst-Finnmark regionråd.). I høringsnotatet som kalles «Eierstrategi for FeFo» legger fylkestinget opp til en utstrakt instruksjon av FeFo.

En slik eierstrategi vil være klart i strid med finnmarksloven.

Det er direkte oppsiktsvekkende at fylkestingets politikere, etter alle de årene FeFo har eksistert, ennå ikke har klart å oppfatte at FeFo ikke har noen eiere. Dette kommer også klart til uttrykk i en avisartikkel «Festestrategien har blitt en skamplett» i Altaposten av 12.okt.2018 av Tommy Berg (SV) og Trine Noodt (V).

Også de som har gitt høringsuttalelse lever i den villfarelsen om at fylkestinget/ Sametinget er eiere av FeFo. Det bærer høringsuttalelsene klart preg av. Det følger av den rettslige konstruksjonen at FeFo er et selvstendig juridisk rettssubjekt uten noen eiere. Min understrekning. De er sin egen generalforsamling og står i en absolutt fri stilling.

Det eneste oppgavene fylkestinget og Sametinget har er å utnevne styremedlemmer. Når dette er gjort står styremedlemmene i en absolutt fri stilling og skal utelukkende handle ut fra selskapets egeninteresse, på samme måte som hvilken som helst annen selskap.

Styremedlemmene skal derfor se helt bort i fra en slik instruksjon som eierstrategidokumentet legger opp til. I motsatt fall handler de i strid med loven.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags