Senterpartiets forslag innebærer at taxfreeordningen skal bestå som i dag. Leieinntektene blir ikke borte. Vinmonopolet skal overta salg av alkohol i taxfreeordningen med samme avtale og leieordning som dagens kommersielle leietakere.

Men Finstad har et poeng, nemlig at Senterpartiet er opptatt av norske bønder. Vi er opptatte av alle som foredler norske ressurser, som bønder, fiskere, sjømatprodusenter og de som jobber i kraftforedlende industri. Det er ikke Senterpartiet, men den liberale blå regjeringa som vil sentralisere Norge. Og gi enda mer suverenitet til EU, nå ved å ville gi råderetten av kraftressursene våre til ACER.

Når Finstad skriver at Vinmonopolet skal kunne diktere leieforholdet til lufthavnene, er det et argument tatt ut av løse luften. Det samme gjelder når Finstad hevder at vårt forslag vil ramme taxfreeordningen ved private lufthavner. Han må lese hva vi faktisk foreslår, før han skriver i avisene. For Senterpartiets forslag omhandler ikke private lufthavner, men Avinors lufthavner.

I dag drives taxfreesalget kommersielt og overskuddet på alkoholsalget i taxfreeordningen blir flyttet ut av landet. Det er usikkerhet om hvor stort dette er, men ikke ubetydelig. Vinmonopolet anslår at de kan utføre taxfree-tjenesten med samme finansiering til Avinor, og i tillegg ha et resultat på om lag 160 mill. (2015 tall). Dette er penger som vil komme fellesskapet til gode. Slik styrkes også Vinmonopolet, som er en stødig bærebjelke i norsk alkoholpolitikk.

Senterpartiet i regjering førte en langt mer forutsigbar politikk for luftfartsnæringen enn det dagens regjering har gjort. Og vi vet at kortbanenettet er veldig viktig. Det kan være greit å huske på, Finstad, før du sprer frykt på helt feil grunnlag.