Joda, vi tar ansvar

TAR ANSAVR: FeFo svarer på kritikk fra Naturvernforbundet hva gjelder vindkraft.

TAR ANSAVR: FeFo svarer på kritikk fra Naturvernforbundet hva gjelder vindkraft. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

FeFo gir svar til Naturvernforbundet.

DEL

MeningerNaturvernforbundet i Finnmark ved leder Leif Wasskog, Vigdis Siri og Svein Lund, fastslår at jeg forsøker å frita FeFo for ansvar rundt vindkraft i Finnmark. Det gjør jeg selvfølgelig ikke. FeFo er og skal være en ansvarlig aktør i Finnmark, både som grunneier og medspiller, og med Finnmarksloven som rammeverk. Satsing på miljøvennlig, kortreist og bærekraftig energi er forankret i Finnmarksloven.

Det gjelder også vindkraftprosjekter vi er inne i gjennom medeierskapet i Finnmark Kraft på 13,44 prosent.

Jeg regner ikke med å overbevise forfatterne av innlegget, men jeg er opptatt av at øvrige som diskuterer FeFo, grønn kraft og fremtidens Finnmark (hvilket er bra) sitter inne med riktige opplysninger.

Det var også hovedpoenget i mitt svar til Naturvernforbundet i Finnmark: Jeg forsvarer den offentlige samtalen, og jeg forsvarer at det stilles kritiske spørsmål. Men det påligger også et ansvar i den andre enden: Etterrettelighet. Naturvernforbundet tok i stedet snarveien, og slo fast at FeFo gjennom Finnmark Kraft er medeier i vindkraftprosjektet Borealis. Slik er det altså ikke, og jeg registrerer at forbundet i siste innlegg har tatt det innover seg.

Når Naturvernforbundet etterlyser en begrunnelse for hvorfor Finnmark Kraft trakk seg ut, er jeg sikker på at det lar seg ordne. Men jeg tenker det er mest riktig å spørre selskapet selv.

Naturvernforbundet trekker videre frem Fálesrášša vindkraftverk, og peker på at prosjektet til slutt ble stanset av Olje- og energidepartementet. Det er slik det norske, demokratiske systemet er bygd opp, med ankeinstanser i flere ledd for å sikre at alle sider og interesser blir belyst og ivaretatt. Er ulempen større enn fordelen stanses arbeidet.

Jeg mener det er mulig å finne løsninger som alle er tjent med, blant annet gjennom tett og god dialog med berørte, som for eksempel reindriftsnæringen, hvilket ble gjort på Hamnefjell, som nå er under bygging.

For øvrig registrerer jeg at Naturvernforbundets ledere velger å ikke nevne klimaendringer og det grønne skiftet med ett ord i diskusjonen rundt grønn og kortreist kraft, som jo vindkraft faktisk er.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags